Publisert

Lærings- og mestringstilbud via video?

Bilde: Shutterstock

Skal du arrangere et sikkert og smittefritt lærings- og mestringstilbud via video og lurer på hvordan du skal komme i gang? Her er noen tips når det gjelder verktøy.

I denne artikkelen skriver vi om Norsk Helsenett (NHN) sin videotjeneste Join, som er en enkel og sikker tjeneste for å arrangere møter via video, både individuelle samtaler og gruppemøter. Tjenesten er tilgjengelig for alle som jobber i helsesektoren.

Norsk Helsenett (NHN)

NHN er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet. NHN har i oppgave å utvikle, forvalte og drifte nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur som sørger for sikker samhandling i helsesektoren. Helsenorge.no og kjernejournal er blant de nasjonale e-helseløsningene som driftes av NHN.

Helsenettet er en sikker digital samhandlingsarena for alle aktører i helse- og omsorgssektoren, hvor behandlere kan kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en trygg og lovlig måte. Når man er tilknyttet og registrert som bruker i Helsenettet, får man tilgang til en rekke tjenester. Video i Helsenettet er enkelt, effektivt og besparende. Med denne løsningen kan man delta i møter og undervisning ved hjelp av lyd og bilde. Løsningen er godkjent for klinisk bruk som f.eks. konsultasjoner med pasienter.

Les mer om Norsk Helsenett her.

Slik kommer du i gang

Join er en nettbasert videotjeneste som ikke krever noen form for nedlastning eller ekstrautstyr. For å delta trenger du kun en PC, Mac, mobil eller et nettbrett som har webkamera med mikrofon tilknyttet. Har du tilgang til et møterom med videokonferanseutstyr som allerede er koblet til Norsk Helsenett, kan du også benytte dette.

Uansett hvor mange deltakere som er med, trengs det ett virtuelt møterom for å gjennomføre en samtale. Den som holder møtet eller er møtevert oppgir hvilket nummer de andre deltakerne skal ringe til. Møteverten bestemmer hvem som slipper inn i møtet. Dette gir en trygghet ved at uvedkommende ikke slipper inn i samtalen. Det er ikke mulig å ringe til en Join-bruker direkte. For å snakke 1:1 må begge ringe til det samme virtuelle møterommet.

Les mer om hvordan du kan bruke tjenesten i NHNs brukerveiledning for møteverter som du finner på Norsk Helsenett sin nettside om Join.

Hvordan bestille virtuelle møterom

Dersom du ikke allerede disponerer et virtuelt møterom, må dette bestilles via Norsk Helsenett. Vær oppmerksom på at det finnes flere typer virtuelle møterom, avhengig av formålet med møtet. Les mer om ulike møterommene og hvordan du bestiller her.

Video i helsetjenesten

Direktoratet for e-Helse har utarbeidet en generell side for helsesektoren om hvordan komme i gang med videokonsultasjon. Her finner du informasjon om alt fra verktøy du kan ta i bruk til praktiske råd for deg som helsepersonell og informasjon du kan gi videre til pasienter og pårørende. Direktoratets hovedanbefaling er å benytte en videoløsning som allerede er i bruk i helsesektoren. Videotjenesten Join er en av disse.

Har du spørsmål, innspill eller ønsker å dele erfaringer, kan du ta kontakt med oss både på e-post og telefon. Du finner kontaktdetaljer her.

Relevante lenker:

Tekst: Cecilia Sønstebø
Bilde: Shutterstock

  • Publisert: 16. april 2020.
  • Sist oppdatert: 6. juli 2023.