Temaside knyttet til korona

Her finner du all informasjon vi publiserer i forbindelse med koronapandemien. Siden vil oppdateres jevnlig.

Ta kontakt

Har du spørsmål, innspill eller ønsker å dele erfaringer, kan du ta kontakt med oss både på e-post og telefon. Du finner kontaktdetaljer her.

Hilsen fra leder, nyhetssak publisert 7. april

Koronapandemien berører oss alle og gir store ringvirkninger for både tjenestemottakere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Innen lærings- og mestringsfeltet har mange opplevd endringer i den daglige driften og en rekke planlagte tilbud har blitt avlyst.

Vi ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) ønsker å bidra til å finne nye løsninger for praksisfeltet i kjølvannet av covid-19 utbruddet. Innholdet på denne siden er utformet med tanke på å være til nytte både på kort og lang sikt. Vi tar gjerne i mot ønsker om innhold og tips til gode praksiseksempler.

Digital rundreise

I fravær av regionale samlinger og andre muligheter til å treffe dere i praksisfeltet, inviterte vi til en uformell videoprat denne høsten. Her deler vi noe av den innsikten vi har fått. Les mer.

Evaluering av digitale løsninger

Hvordan evaluere digitale løsninger til støtte for mestring av diabetes? En nylig publisert litteraturstudie har sett på ulike sider ved dette. Les mer.

Veiledning per telefon eller video

Skal du arrangere kurs i helsepedagogikk og har møtt på utfordringer du gjerne skulle diskutert med noen? Vi inviterer nå til online veiledning per telefon eller video. Les mer.

Erfaringer med å arrangere digitale kurs

Ved Stavanger universitetssykehus har de kastet seg rundt og gjennomført flere digitale lærings- og mestringstilbud denne våren. Her deles noen erfaringer. Les mer.

Nyttig om digital helse, læring og mestring

Bilde: ShutterstockMidt under Covid-19 utbruddet kom boken Helsepedagogiske metoder – teori og praksis ut. Et av kapitlene i boken heter Digital helse, læring og mestring. Da boken ble sendt til trykk visste vi lite om hvor aktuelt dette temaet skulle vise seg å bli denne våren. Les mer.

Lærings- og mestringstilbud via video?

SkaBilde: Shutterstockl du arrangere et sikkert og smittefritt lærings- og mestringstilbud via video og lurer på hvordan du skal komme i gang? Her er noen tips når det gjelder verktøy. Les mer.

Forskning på videomøter – hva kan vi lære?

Positivt utbytte, godt oppmøte og brukervennlighet er blant funnene i en kunnskapsoppsummering om videomøter i gruppebaserte lærings- og mestringstilbud. Det fremheves imidlertid at det er for få studier til å konkludere om effekt. Les mer.

Digital mestringsstøtte – et overordnet blikk

Bilde: ShutterstockDet har lenge vært ønskelig å ta i bruk mer digitale løsninger innen lærings- og mestringsfeltet, og nå er det mer aktuelt enn noen gang. Økt kunnskap om behov, løsninger og nytteverdi blir viktig fremover. Les mer.

Videobaserte kurs kan utløse ISF-refusjon

Helsedirektoratet bekrefter overfor NK LMH at særkoden A0099 også kan benyttes ved gjennomføring av gruppetilbud på video såfremt kriteriene for innsatsstyrt finansiering er oppfylt. Les mer.

 


Aktuelle lenker

Veileder for bruk av video, lyd og bilde – Veilederen gir anbefalinger om informasjonssikkerhet og personvern ved bruk av video-, lyd- og bildeopptak.

Slik kommer du i gang med videokonsultasjon – Direktoratet for e-helse anbefaler helsepersonell å ta i bruk verktøy for videokonsultasjon som allerede er i bruk i helsesektoren. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de laget en oversikt over slike verktøy og programvare. Listen skal oppdateres jevnlig. Her finner du også rutiner for sikker bruk, praktiske råd for helsepersonell og informasjon til pasienter.

Video i virtuelle møterom – Informasjon om Norsk helsenett (NHN) sin videotjeneste. Her kan man bestille virtuelle møterom til bruk for både individuell oppfølging og gruppemøter. NHN er en sikker videotjeneste som ikke krever noen form for nedlasting eller tilgang til ekstrautstyr utover PC, Mac, nettbrett eller telefon. Les mer om NHNs Join-tjeneste (videotjeneste via nettleser) her.

15 råd for oppfølging over telefon – En spansk hjelpeorganisasjon har utarbeidet tips til hvordan man kan sikre oppfølging av personer på avstand via telefon. NAPHA har oversatt den og tilpasset den til norske forhold.

Korona og personvern Datatilsynet har samlet all informasjon vi har som tar for seg ulike problemstillinger knyttet til korona (Covid-19) og personvern, blant annet når det gjelder digitale konsultasjoner.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og helsenorge.no har omfattende veiledning om håndteringen av koronapandemien på sine hjemmesider.

Regjeringen – Viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen finner du hos regjeringen.no

FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) har egen temaside med oppdatert informasjon om koronapandemien og hvilke smitteverntiltak som til en hver tid gjelder

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 8. april 2020.
  • Sist oppdatert: 6. juli 2023.