Publisert

Veiledning per telefon eller video

Skal du arrangere kurs i helsepedagogikk og har møtt på utfordringer du gjerne skulle diskutert med noen? Vi inviterer nå til online veiledning per telefon eller video.

Vi ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) erfarer at det er ulike behov for individuell veiledning knyttet til oppstart og videreutvikling av kurs i helsepedagogikk. Spørsmål vi har mottatt omhandler alt fra rekruttering av deltakere og forankring i egen ledelse til praktiske råd knyttet til brukersamarbeid og gjennomføring av kurs. Formidling og kommunikasjon har alltid vært en av våre hovedoppgaver, men nå ønsker vi å senke terskelen ytterligere for å ta kontakt med oss.

Vår spesialrådgiver Hilde Blindheim Børve har lang fartstid i praksisfeltet og har gjennomført utallige kurs i helsepedagogikk. Hun underviser også innen fagområdet. For tiden leder hun prosjektet Kurslederkurs i helsepedagogikk  der hun samarbeider med de ulike helseregionene om gjennomføring. Gjennom dette prosjektet har hun fått bekreftet behovet for veiledning i forbindelse med etablering og gjennomføring av kurs i helsepedagogikk.

– Jeg ser at det er svært ulike spørsmål og utfordringer den enkelte sitter med. Og det er ikke så rart, for i de fleste tilfeller ligger det en del rammebetingelser og lokale vurderinger til grunn for hvordan man legger opp kurset. Det finnes ingen fasit på et godt kurs, sier Hilde.

Hun nevner at det blant annet blir stilt spørsmål som: Mange ønsker å delta, men de kan ikke frigis fra praksis mer enn èn til to dager. Hvordan legger vi da opp kurset? Vi ønsker at kurset vårt kan bidra til å gjøre en forskjell for pasienter og pårørende – hva skal til? Hvor finner vi gode brukerrepresentanter? Er det en fordel å ha deltakere fra kommunene sammen med personale fra sykehuset?

– Ingen spørsmål er for store eller for små, fortsetter Hilde.

Hvordan kan jeg ta kontakt

Du kan per e-post avtale tid til en prat med Hilde. I tillegg har hun de fleste tirsdager satt av tid til individuelle samtaler via telefon eller eventuelt video. Da er det bare å ta kontakt via telefon eller sms. Dette er et kostnadsfritt lavterskel-tilbud i tråd med vårt mandat.

Tlf nr: 90063170
E-post: hilde.borve@mestring.no

– Jeg håper at mange vil nyttiggjøre seg dette tilbudet om veiledning på telefon eller via video og ser frem til spennende samtaler, avrunder Hilde.

Spørsmål om annen tematikk?

Har du spørsmål om annen tematikk innen lærings- og mestringsvirksomheten, kan du også ta kontakt. Du finner mer informasjon på vår ansatt-side om hva den enkelte jobber med og kan svare på. Der finner du også telefonnummer og e-post adresser. Det er imidlertid kun Hilde som foreløpig har satt av tid for samtale på et ukentlig tidspunkt.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 15. oktober 2020.
  • Sist oppdatert: 16. oktober 2020.