Publisert

Evaluering av digitale løsninger

Hvordan evaluere digitale løsninger til støtte for mestring av diabetes? En nylig publisert litteraturstudie har sett på ulike sider ved dette.

Det er Nasjonalt senter for e-helseforskning (ehealthresearch.no) som står bak denne litteraturstudien der man har sett på hvilke evalueringsmetoder og -kriterier som har blitt brukt i forskning på digitale løsninger for personer med diabetes (Larbi mfl. 2020). Forfatterne har inkludert studier publisert fra 2015 til juni 2018 som 1) refererer til evaluering av en digital løsning for å støtte mestring av diabetes og 2) involverer pasienter i evalueringen. De fant 31 studier som møtte disse kriteriene.

Spørreskjemaer, intervjuer og møter med brukere var de mest brukte evalueringsmetodene. De mest vanlige evalueringskriteriene var effekt på kognitive utfallsmål (cognitive impact), effekt på kliniske parametre (clinical impact) og brukervennlighet (usability).

Flertallet av de inkluderte digitale løsningene var i app-format. Blant appene som ble evaluert var Young with Diabetes, My Diabetes My Way and WellDoc.

Forfatterne peker på at digitale løsninger sjelden anbefales som en del av behandling eller lærings- og mestringtilbud. Fremdeles er det slik at forskning på digitale løsninger sjelden leder til implementering etter pilot eller effektstudie. Denne litteraturstudien bidrar til en oversikt over evalueringsmetoder og -kriterier. Mer standardiserte kriterier vil kunne bidra til klarere rapportering fra forskning på dette området.

Les mer:

  • Publisert: 15. oktober 2020.
  • Sist oppdatert: 15. oktober 2020.