Publisert

Smertemestringsprogram i app-format

Kan en app bidra til en bedre hverdag for personer som lever med langvarige smerter? En pågående studie ved Oslo Universitetssykehus tester nå ut et smertemestringsprogram i app-format og søker etter deltakere.

Det er Avdeling for Digital Helseforskning i Medisinsk klinikk som i samarbeid med helsepersonell og pasienter har utviklet det app-baserte mestringsprogrammet. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) deltar inn i prosjektet gjennom spesialrådgiver og medforsker med brukererfaring Mette Haaland-Øverby.

Programmet er basert på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi og andre anerkjente metoder for smertemestring og lindring, og det har fått navnet EPIO etter den greske gudinnen for smertelindring.

Gjennom appen EPIO får brukeren tilgang til et mestringsprogram med evidensbaserte og brukertestede mestringsstrategier og teknikker. EPIO inneholder råd, tips og praktiske øvelser som kan være til hjelp og støtte for mennesker som lever med langvarige smerter.

Søker deltakere

Effekten av smertemestringsprogrammet EPIO testes nå i en pågående randomisert kontrollert studie. For å undersøke om programmet er nyttig, deles studiedeltakerne tilfeldig (randomisert) inn i to grupper; én gruppe som får tilgang til EPIO-appen og én sammenligningsgruppe som følger sitt vanlige oppfølgingstilbud, men får tilbud om EPIO-appen etter endt studie.

For å være med i studien må man kunne delta i et introduksjonsmøte med studiepersonell én gang, enten personlig i Oslo og omegn eller digitalt via sikker videoløsning.

Kan dette være aktuelt for deg eller noen du kjenner? Er du helsepersonell og jobber med pasienter som lever med langvarige smerte? Studiens prosjektgruppe vil gjerne komme i kontakt med personer som kan tenke seg å delta i studien.

For å lese mer om studien og komme i kontakt med prosjektgruppen, se www.epio.no
De kan også kontaktes på studietelefonen: 41 63 19 78 (hverdager kl. 09-15).

Tekst: Mette Haaland-Øverby
Bilde: Avdeling for Digital Helseforskning

  • Publisert: 8. oktober 2020.
  • Sist oppdatert: 9. oktober 2020.