Publisert

Ungdom gir råd til helsepersonell

Overgangen fra å være barn til voksen i helsetjenesten kan være krevende. I Helse Nord har ungdomsrådene utarbeidet noen prinsipper for å bidra til gode overganger i helsetjenesten.

I oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene i 2018 ble det vektlagt at foretakene skulle utvikle gode rutiner for å støtte ungdom i overgangen fra barn- til voksenorienterte helsetjenester. Og mye godt utviklingsarbeid har pågått ved flere sykehus rundt i landet siden den tid.

Ungdommens egne råd

En av forutsetningene i oppdragsdokumentene fra 2018 var at ungdomsrådene skulle delta i utviklingen av disse rutinene. I Helse Nord har de tre ungdomsrådene gått sammen om å utarbeide syv prinsipper for gode overganger fra barne- til voksenorienterte helsetjenester:

  1. Forberedelsene må begynne tidlig.
  2. Ungdom må få medvirke.
  3. Ungdommen og pårørende må ha god tilgang på informasjon og opplæring.
  4. Tjenestene må ta utgangspunkt i ungdommens behov og være fleksible.
  5. Helsepersonell må ha kunnskap om ungdoms behov.
  6. Det må være godt samarbeid mellom sykehus, kommune og skole.
  7.  Å ta vare på pårørende er å ta vare på pasienten.

Ungdomsrådene har både laget en plakat som lister opp de syv prinsippene og et hefte som gir råd om hvordan helsepersonell kan samarbeide med ungdommene om de ulike temaene. Det legges stor vekt på at ungdomstiden er utfordrende nok i seg selv og at det er ekstra viktig at møtene med helsetjenesten blir så forutsigbare og gode som mulig.

Overgangen fra barn til voksen i sykehuset må derfor ikke gå galt. For å sikre trygge og gode overganger må helsepersonell ta utgangspunkt i ungdommens særskilte behov, og helsetjenestene må ha gode systemer og rutiner og kunnskapsrike medarbeidere. (Fra Prinsipper for gode overganger fra barneorienterte til voksenorienterte tjenester i Helse Nord)

Du finner plakaten og heftet i sin helhet på Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset sin nettside.

  • Publisert: 1. oktober 2020.
  • Sist oppdatert: 20. desember 2021.