Publisert

Stor interesse og vellykket webinar

Med gode forberedelser og over 500 påmeldte var det duket for et spennende webinar om læring, mestring og rehabilitering fredag morgen. Opptak av undervisningsdelen er nå tilgjengelig via våre nettsider.

Hva er mestring? Hvordan leve med langvarige helseutfordringer? Og hvordan kan personer som jobber innen rehabilitering bidra til læring og mestring under rehabiliteringen? I samarbeid med Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) ble disse og flere spørsmål tematisert under webinaret i dag morges.

Det var vår spesialrådgiver Hilde Blindheim Børve og spesialrådgiver/forsker Ann-Helen Henriksen som presenterte og besvarte spørsmål, mens RKR hadde det overordnede ansvaret for arrangementet og det tekniske. Webinaret var todelt, med en undervisningsdel og en del forbeholdt spørsmål, diskusjon og refleksjon sammen med Hilde og Ann-Helen. Blant temaene som dukket opp under spørsmålsdelen, var hvordan legge til rette for læring digitalt, når i forløpet vil en pasient være klar for læring og hva er forskjellen på å legge til rette for læring i gruppe versus individuelt.

Det ble registrert 359 unike enheter koblet opp, men vi vet at flere satt sammen, så det totale antallet deltakere var nok betraktelig høyere.

– Det er veldig fint å kunne dele kunnskap på denne måten. Selv om det er en del forarbeid, har vi muligheten til å nå så mange flere. Dette har vært inspirerende og svært lærerikt, sier Hilde og Ann-Helen.

Er du nysgjerrig på innholdet i webinaret, kan du se opptak av presentasjonene til Ann-Helen og Hilde her:

Du må godta statistics cookies for å kunne se dette innholdet.

Eventuelt finner du også opptaket ved å klikke på denne lenken.

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) gjennomfører høsten 2020 en rekke med ukentlige webinarer hvor fagpersoner vil belyse ulike temaer innen rehabilitering.

Tekst: Cecilia Sønstebø
Bilde: Siri N. Tveitan

  • Publisert: 25. september 2020.
  • Sist oppdatert: 21. desember 2022.