Publisert

Rehabiliteringswebinar: Læring og mestring

25. september arrangerer RKR i samarbeid med NK LMH et webinar om læring og mestring under rehabilitering. Sett av datoen i kalenderen og meld deg på.

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) gjennomfører denne høsten ukentlige webinarer i samarbeid med en rekke aktører. Den 25. september kl 09.00–10.30 er det vi ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) som står for innholdet. Da er det læring og mestring; teori og praksis som står på agendaen, og det er vår spesialrådgiver Hilde Blindheim Børve og vår spesialrådgiver/forsker Ann-Helen Henriksen som presenterer.

Undervisningen i webinaret kommer til å være todelt. Innledningsvis vil Ann-Helen snakke om læring og mestring i et teoretisk perspektiv. Blant spørsmålene som tematiseres er:

  • Hva er mestring?
  • Hvordan leve med langvarige helseutfordringer?
  • Hvordan øke kvaliteten av helsefaglig støtte?

Deretter vil Hilde, med helsepedagogikk og praksis som bakgrunn, belyse helsepersonells pedagogiske og motiverende rolle. Under sitt innlegg vil hun blant annet snakke om hvordan man kan bidra til læring og mestring i rehabiliteringsprosessen og hva som kan være nyttige pedagogiske grep.

Det er satt av tid til spørsmål, diskusjon og refleksjon sammen med Hilde og Ann-Helen under webinaret.

 

  • Publisert: 10. september 2020.
  • Sist oppdatert: 21. desember 2022.