Publisert

Digitale løsninger – ny litteraturstudie

Covid-19 pandemien har ført til et økt behov for bruk av digitale løsninger i lærings- og mestringsvirksomhet. Men hva sier forskningen om nytteverdien? Og hvilke digitale løsninger har det blitt forsket på?

Mange lærings- og mestringssentre har vært imponerende raskt ute og er allerede i gang med å utforme eller tilby digitale kurs. For å understøtte nødvendige praksisendringer er NK LMH nå i gang med en litteraturstudie for å gjennomgå tilgjengelig forskning på gruppebaserte kurs i digitalt format og digitale løsninger som brukes som en del av tradisjonelle kurs. Vi ønsker å belyse hvilke løsninger som har blitt prøvd ut, hva som er nytteverdien og hvilke erfaringer deltakere og kursledere har gjort seg.

Internasjonalt samarbeid

I forbindelse med studien har det blitt etablert en internasjonal prosjektgruppe, bestående av forskere og helsepersonell fra praksisfeltet. Studien ledes av Ólöf Birna Kristjánsdóttir, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Les mer om prosjektet her.

 

  • Publisert: 10. september 2020.
  • Sist oppdatert: 11. september 2020.