Digitale løsninger i gruppebaserte tilbud

Tittel på forskningsprosjektet

Litteraturgjennomgang av studier som har undersøkt utbytte av og erfaringer med bruk av digitale løsninger i gruppebaserte lærings- og mestringstilbud

Portrett av seniorforsker André VåganProsjektleder

Seniorforsker André Vågan


Om prosjektet

I denne studien oppsummerer vi kunnskapsgrunnlaget for følgende problemstillinger:

 • Hvilke digitale løsninger for gruppebaserte lærings- og mestringstilbud har blitt evaluert?
 • Hva er effektene/nytteverdien av å bruke digitale løsninger i gruppebaserte lærings- og mestringstilbud?
 • Hvilke erfaringer har kursdeltakere og kursledere med bruk av digitale løsninger?

Samarbeid

 • Kari Fredriksen, pedagog og leder Lærings- og mestringssenteret Stavanger universitetssykehus
 • Alison Axisa Eriksen, sykepleier med master i helsefremmende arbeid, Lærings- og mestringssenteret Sykehuset i Vestfold
 • Brynja Ingadóttir, førsteamanuensis og spesialist i sykepleie, Universitetssykehuset og Universitet på Island
 • Cecilie Varsi, sykepleier og seniorforsker, Avdeling for digital helseforskning, Oslo universitetssykehus
 • Hilde Strømme, bibliotekar, Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus
 • Vibeke Stenov, sykepleier og postdoktor, Steno Diabetes Center, Danmark
 • Bryan Cleal, sosialantropolog og seniorforsker, Steno Diabetes Center, Danmark
 • Mette Haaland-Øverby, spesialrådgiver/medforsker med brukererfaring, NKLMH
 • Olöf Birna Kristjansdottir, forsker, NKLMH
 • Una Stenberg, sosionom og seniorforsker, NK LMH og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Publikasjoner

Omtale

Tidslinje

Oppstart: Høsten 2020

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 10. september 2020.
 • Sist oppdatert: 30. oktober 2023.