André Vågan

André Vågan–seniorforsker

Mobil: (+47) 472 59 831

E-post: andre.vaagan[at]mestring.no

(Husk å bytte ut [at] med @ når du sender e-post.)

Fokusområder: Sentrale begreper og teorier, samt forskning på kompetanseheving innen helsepedagogikk og effekter av deltakelse i lærings- og mestringstilbud

Forskningsarbeid:

André har god erfaring innen forskningsformidling og har undervist om blant annet kunnskapsgrunnlaget innen lærings- og mestringsvirksomheten og helsepedagogisk kompetanse.

Bakgrunn

André har tidligere arbeidet med læring og identitetsdanning blant studenter i en rekke profesjonsutdanninger, deriblant sykepleierutdanning og medisinutdanning. Studenters opplevelser av sammenheng i utdanning og praksisstudier, samt studenters læring og utvikling har stått sentralt her. I den senere tid har han arbeidet med temaet forskningsbasert profesjonsutdanning og om forholdet mellom forskning, utdanning og yrkesutøvelse. André er sosialantropolog og PhD i profesjonsstudier. Han disputerte ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i 2009 med en avhandling om medisinstudenters læring og identitetsdanning som het Physicians-in-the-making. Sammen med Svein Kyvik (NIFU) har André også skrevet boka Forskningsbasert utdanning? Forholdet mellom forskning, utdanning og yrkesutøvelse i de korte profesjonsutdanningene. André har vært tilsatt som stipendiat i profesjonsstudier ved Senter for profesjonsstudier (SPS) ved HiOA og har vært postdoktor på samme sted. Han begynte som seniorforsker ved NK LMH i mai 2014.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 21. mai 2014.
  • Sist oppdatert: 15. oktober 2020.