Publisert

Videobaserte kurs kan utløse ISF-refusjon

Helsedirektoratet bekrefter overfor NK LMH at særkoden A0099 også kan benyttes ved gjennomføring av gruppetilbud på video såfremt kriteriene for innsatsstyrt finansiering er oppfylt.

Mange har den siste tiden jobbet med alternative måter å drive mestringsstøtte på (informasjon, veiledning, oppfølging og erfaringsutveksling). Mye nyttig informasjon har blitt publisert ulike steder, og noen er godt i gang med å planlegge eller gjennomføre gruppekurs ved bruk av video. I denne forbindelse har vi mottatt spørsmål om hvorvidt gruppetilbud på video kan utløse refusjon slik som tilbud ved fysisk oppmøte i spesialisthelsetjenesten.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) kan nå bekrefte at så lenge kravene knyttet til grupperettet pasientopplæring i spesialisthelsetjenesten er oppfylt (jf. kapittel 7.13 i ISF-regelverket), kan særkoden A0099 benyttes for gruppetilbud ved bruk av video. Du finner en oversikt over krav til bruk av A0099 på denne siden.

Det er imidlertid noen forutsetninger knyttet til videokonsultasjoner generelt som også må være på plass. Dette handler blant annet om at kommunikasjonen må foregå i sanntid (direkte kontakt), og at det videokonferanseutstyret som benyttes tilfredsstiller kravene til sikkerhet. Les mer om videokonsultasjoner i kapittel 5.24 i ISF-regelverket. Her beskrives det også hvordan videokonsultasjoner skal rapporteres.

Relevante lenker:

  • Publisert: 6. mai 2020.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2021.