Korte praksiseksempler fra kommunene

Her vil du finne korte eksempler fra arbeidet med lærings- og mestringstilbud i kommunene. Praksiseksemplene kan gi inspirasjon og nyttig informasjon om innhold i og samarbeid om tilbudene.

Vil du dele eksempler fra egen praksis?

Hvis du ønsker å formidle eksempler fra din praksis, benytt malen nedenfor og send den til Kari Hvinden i NK LMH, kari.hvinden[at]mestring.no (bytt ut [at] med @ for å sende e-post).

Praksiseksempel – mal:

  • Tittel på tiltaket og hvilken kommune
  • Målgruppe
  • Mål/hensikt
  • Innhold (kort)
  • Forankring/samarbeidspartnere
  • Kontaktinformasjon: navn, telefon og mailadresse

Arbeidsgruppa i kommunesatsingen har utarbeidet en mal for utformingen av eksemplene. Praksiseksemplene skal handle om læring og mestring for brukere/pasienter med langvarige helseutfordringer og/eller deres pårørende. Et viktig premiss er brukermedvirkning i utvikling og gjennomføring av tilbudene. Du finner praksiseksemplene regionsvis, og de vil alle inneholde kontaktinformasjon om du ønsker å ta direkte kontakt med de som arrangerer tilbudet:

FOUSAM-eining for samhandling. Illustrasjonsfoto: colourbox.
Illustrasjonsfoto: colourbox

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 31. august 2015.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.