Kommunale lærings- og mestringstilbud i Midt-Norge

Her finner du korte eksempler fra arbeidet med kommunale lærings- og mestringstilbud i region Midt-Norge. Praksiseksemplene kan gi inspirasjon og nyttig informasjon om innhold i og samarbeid om tilbudene.

Eksempel 1: Lyst på Livet, Trondheim kommune

Målgruppe

Smilende, eldre dame som sitter ved et bord og spiller brettspill
Illustrasjonsfoto: yaymicro.com

Spreke seniorer

Mål/hensikt

«Lyst på livet» har blitt til i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Sandefjord kommune og Pensjonistforbundet som ble inspirert av den svenske folkebevegelsen: «Pasjon for livet». «Lyst på livet» er pensjonistenes eget konsept, hvor deltakerne møtes på livskafeer for å fremme egen helse og livskvalitet gjennom å påvirke vaner og mønstre i hverdagen.

Innhold

Deltakerne deler tips og erfaringer. Det dreier seg om å bygge bro mellom det man vet er gode vaner og det man virkelig gjør. Fire viktige tema er valgt ut for «Lyst på livet»:

  • Sikkerhet og trygghet
  • Sosialt nettverk
  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet

Forankring/samarbeidspartnere

Infosenter for seniorer er koordinatorer for «Lyst på livet» konseptet i Trondheim. Startet opp i samarbeid med Sjetne pensjonistforening og Sjetne frivilligsentral. Det er nå videreført i Midtbyen i samarbeid med Løkkan frivilligsentral, PFO og videre arena i Hornemansgården høsten 2015.

Kontaktinformasjon

Bodil Klungerbo, Enhet for ergoterapitjeneste, bodil.klungerbo[at]trondheim.kommune.no (bytt ut [at] med @ for å sende e-post). Telefon 916 72 737. Aase Skaret, aase.skaret[at]trondheim.kommune.no (bytt ut [at] med @ for å sende e-post). Telefon 910 04 511.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 31. august 2015.
  • Sist oppdatert: 31. august 2015.