Kommunale lærings- og mestringstilbud i Vest-Norge

Her finner du korte eksempler fra arbeidet med kommunale lærings- og mestringstilbud i region Vest-Norge. Praksiseksemplene kan gi inspirasjon og nyttig informasjon om innhold i og samarbeid om tilbudene.

Eksempel 1: Læring og mestring på hjemmearena. Rehabilitering utenfor institusjon, Bergenhus/Årstad bydel i Bergen kommune

Målgruppe

Hender som holder hverandre
Illustrasjonsfoto: yaymicro.com

Brukere som nylig eller innen siste år har fått påvist hjerneslag, lett/moderat traumatisk hodeskade eller multippel sklerose (MS).

Mål/hensikt

Komme seg ut og treffe andre i lignende situasjon – likepersonsarbeid.

  • Lavterskeltilbud for gruppedeltagelse med tanke på å mestre deltagelse i gruppe senere – nyttiggjøre seg andre tilbud i kommunen
  • På sikt kan dette bidra til å forebygge isolering og nedstemthet

Innhold

Oppfølging skjer i hjem/nærmiljø og/eller ved dagrehabilitering i kommunale lokaler. Individuell oppfølging/gruppetilbud. Lavterskeltilbud med fysisk aktivitet, oppgaverelatert trening, teori og samtaletema. Disse er brukerstyrt og målrettet. MI som tilnærmingsmetode. Tidsavgrenset oppfølging.

Forankring/samarbeidspartnere/brukermedvirkning

Forankret i innsatsteamet i bydelen. Fire team, ett i hver bydel i Bergen kommune. Tverrfaglig tilnærming. Elementer av brukermedvirkning fra kursdeltakere i gjennomføring og evaluering, som igjen påvirker planlegging av neste tilbud.

Kontaktinformasjon

Sykepleier Lene Hafsås, Lene.Hafsas[at]bergen.kommune.no (bytt ut [at] med @ for å sende e-post).

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 31. august 2015.
  • Sist oppdatert: 31. august 2015.