Kommunale lærings- og mestringstilbud i Sørøst-Norge

Her finner du korte eksempler fra arbeidet med kommunale lærings- og mestringstilbud i region Sørøst-Norge. Praksiseksemplene kan gi inspirasjon og nyttig informasjon om innhold i og samarbeid om tilbudene.

Eksempel 1: Mestringskurs for deg med KOLS, Fredrikstad kommune

Målgruppe

Loevetann paa hell
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Personer som har kols.

Mål/hensikt

Målet er at gruppedeltagerne skal endre livsstil i gunstig retning (kosthold, trening, røyking) og bevisstgjøring for å komme i gang med endringsarbeid.
Hovedmål: å mestre hverdagen med KOLS.
Delmål:

  • Innsikt i sykdom, behandling og utvikling (sykdomslære, røykeslutt, medikamentell behandling, ernæring).
  • Lære mestringsteknikker i forhold til aktivitet (bl.a. dyspnoe og energiøkonomisering) og slimmobilisering.

Innhold

Sykdomslære. Treningslære og fysisk aktivitet. Ernæring. Røykeslutt. Mestring av dagliglivets aktiviteter. Styrketrening/ qi gong/ avspenning i praksis. Handlingsplan og andre mestringsstrategier. Kommunen har også et treningstilbud for KOLS- pasienter. Dette er et kontinuerlig tilbud med trening en gang i uken. De må da ha henvisning fra fastlege.
Kurset består av 6 samlinger à 3 timer,  går over 6 uker og holdes i Helsehuset. 8-14 deltakere. Pris for mestringskurset: 200 kr.

Forankring/samarbeidspartnere

Lærings- og mestringsavdelingen i Fredrikstad kommune i samarbeid med Fysio- og ergoterapiavdelingen. Samarbeid med Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) Brukerrepresentanter. Lege internt i kommunen. Frisklivssentralen.

Kontaktinformasjon:

Fredrikstad kommune, friskliv[at]fredrikstad.kommune.no, telefon 69306760.
Anikken Claussen, ergoterapeut anic[at]fredrikstad.kommune.no, telefon 48010127.
Kathrine Grønberg, fysioterapeut kago[at]fredrikstad.kommune.no, telefon 48010143.
Husk å bytte ut [at] med @ for å sende e-post.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 31. august 2015.
  • Sist oppdatert: 1. september 2015.