Publisert

Norsk lansering av dansk lærings- og mestringshåndbok

Forside håndbok i lærings- og mestringsarbeid

NK LMH lanserer nå «Håndbog til Lærings- og mestringsuddannelser – Erfaringsviden og faglig viden hånd i hånd» i Norge. Håndboka skal være et verktøy for fagpersoner og brukerrepresentanter som bidrar inn i lærings- og mestringstilbud i helseforetak og kommuner.

Forside håndbok i lærings- og mestringsarbeid
Last ned håndboka fra verktøykassen på mestring.no.

CFK · Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, ga i 2012 ut «Håndbog til Lærings- og mestringsuddannelser – Erfaringsviden og faglig viden hånd i hånd». Håndboka inneholder praktiske råd og relevant teori for arbeidet med lærings- og mestringstilbud.

Norsk lansering

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har fått tillatelse til å gi ut håndboka i Norge.

– Vi ønsker å gjøre håndboka kjent for det norske lærings- og mestringsfeltet da vi mener den kan være et godt verktøy for å gi fagpersoner og brukerrepresentanter økt kompetanse i å utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere lærings- og mestringstilbud for personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende, sier leder ved NK LMH, Siw Bratli.

– NK LMH håper at håndboka kan være et nyttig bidrag i den videre oppbyggingen av lærings- og mestringstjenester både innen helseforetak og kommuner.

Opprinnelig form med norsk forord

NK LMH velger å lansere håndboka i opprinnelig form og språk. Bratli har skrevet et forord i forbindelse med at boka nå lanseres i Norge. I forordet kan du lese om hvordan Norge var først ute med lærings- og mestringstjenester, og hvordan Danmark adopterte den norske arbeidsmåten Standard metode med sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter og videreutviklet den.

Håndboka er tilgjengelig elektronisk i verktøykassen på mestring.no.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 14. april 2015.
  • Sist oppdatert: 14. april 2015.