Publisert

Recoveryskole snart klar for oppstart

Bergen Recoveryskole har nå utdannet sine første lærere. Skolen åpner i mai og tilbyr ved oppstart tre ulike kurs.

Bergen Recoveryskole sin logoI forrige uke ledet vår spesialrådgiver Hilde Blindheim Børve siste del av et kompetansehevende kurs i helsepedagogikk i forbindelse med etableringen av en recoveryskole i Bergen. Deltakerne, bestående av både erfaringskonsulenter og fagpersoner, har gjennomgått fem dager med kompetanseheving innen helsepedagogikk med samproduksjon, kommunikasjon, gruppeledelse og didaktikk på programmet. Siste del av kurset hadde fokus på utvikling av kurstilbud og praktiske ferdigheter.

Kurset har betydd mye for meg. Er blitt mye tryggere som kursholder/foredragsholder og hvordan lage kurs på en god og pedagogisk måte. Har lært mye om pedagogiske virkemidler som har vært nyttig i utforming av kurs.

Medlemmer fra styringsgruppen (f.v.): Ken Etwin Alsaker, Lene Amina Tufte og Anne Turid Nygaard (leder) sammen med Hilde Blindheim Børve fra NK LMH. Foto: Patrick Karlsen
Medlemmer fra styringsgruppen (f.v.): Ken Etwin Alsaker, Lene Amina Tufte og Anne Turid Nygaard (leder) sammen med Hilde Blindheim Børve fra NK LMH. Foto: Patrick Karlsen

Kursdeltakerne, skolens lærere, har nå utviklet tre ulike kurstilbud for den kommende Bergen Recoveryskole: Introduksjon til kosthold og fysisk aktivitet, Introduksjon til mindfulness og Forstå deg selv litt bedre og gjør noe med det. Søknadsprosessen til kursene har startet, og den enkelte student inviteres til en samtale før opptak til det enkelte kurs. Alle kurs er utviklet i et samspill mellom, og vil ledes av, erfaringskonsulenter og fagpersoner.

Recoveryskolen er et samarbeid mellom etat for psykisk helse og rustjenester i kommunen og psykiatrisk divisjon i Helse Bergen. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har gjennomført denne helsepedagogikk-piloten i Bergen som et bidrag til igangsetting av recoveryskoler i Norge. Representanter fra styringsgruppen til Bergen Recoveryskole var tilstede på kurset. Det uttales at kompetanseheving som innehar både kunnskaps- holdnings- og ferdighetsmål er en forutsetning for å innta rollen som lærere ved den nye skolen. Flere av deltakerne meldte tilbake at kurset hadde gitt dem nødvendige redskaper til å utvikle kurs tilpasset målgruppen for skolen, samt at de hadde blitt styrket i rollen som kursleder og lærer.

Føler meg tryggere på hva som er viktig å ha med når man skal i gang med å lage et kurs fra starten av. Er blitt mer bevisst på å skape en god atmosfære og skape dialog mellom de som skal undervise og de som er deltakere på kurset. At det å bli sett og hørt er viktig og at alle har sine tanker og meninger er helt greit. Kurset har betydd at jeg også lærer og utfordrer meg selv underveis. Har oppdaget viktigheten av at den som underviser er strukturert og god til å formidle.

Det startet med en del kaos og «klarer jeg dette-tanker» til å lande på en mer stødig grunn og «klart vi kan-holdning».

Det er flere signaler fra praksisfeltet om behov for styrket kompetanse i helsepedagogikk. NK LMH har derfor satt i gang med et prosjekt som skal bidra til flere kursledere. Les mer her.

Vi ønsker Bergen Recoveryskole lykke til med oppstart i mai!

Relevante lenker

Tekst: Hilde Blindheim Børve

 

  • Publisert: 11. april 2019.
  • Sist oppdatert: 11. april 2019.