Publisert

Erfaringssamling om SMIL

21.-22. mars var rundt 30 deltakere fra både sykehus og kommuner samlet til nettverkssamling om tilbudet SMIL. Det ble to fine dager med erfaringsdeling, felles refleksjon og stort engasjement.

SMIL – styrket mestring i livet er et gruppebasert lærings- og mestringstilbud som ble utviklet for barn og unge med foreldre som sliter med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer. Det var Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) som ledet dette arbeidet i samarbeid med brukerorganisasjoner og spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Også denne gang var det god spredning blant deltakerne, både geografisk og med tanke på hvor lenge hver og én har jobbet med SMIL-tilbud. Enkelte av deltakerne var i oppstarten av sitt første tilbud, mens andre har drevet grupper i en årrekke.

– Det er svært gledelig å se at det stadig er nye SMIL-grupper på trappene rundt omkring i landet vårt, sier fagrådgiver Ellen Østberg, som var med på å utvikle SMIL-tilbudet for mer enn 10 år siden og som i dag er koordinator for SMIL-nettverket.

Ellen Østberg, sammen med Siw Bratli, leder ved NK LMH, var vertskap for samlingen og stod ansvarlig for programmet.

– Av erfaring legger vi alltid inn rom for tilpasning underveis i programmet. Det er viktig for oss at innholdet i disse samlingene ligger så tett som mulig opp til de spørsmål og utfordringer som denne gjengen sitter med til daglig, uavhengig av hvor erfarne de er med SMIL, fortsetter Østberg.

Eksempler fra praksis

Noen av de mer erfarne SMIL-arrangørene hadde på forhånd blitt bedt om å dele erfaringer fra sitt arbeid omkring utvalgte temaer. Disse innleggene ledet til flere gode diskusjoner i plenum.

Et tilbakevendende tema gjennom disse to dagene, var betydningen av brukerrepresentanter og erfaringskonsulenter. Her var det mange gode innspill og spørsmål.

Mulighetene og utfordringene i å utvide SMIL til å omfatte grupper for pårørende ungdom ble også diskutert. Her er det noen som allerede har gjort seg gode erfaringer.

Dokumentasjon av SMIL-aktiviteter ble også diskutert, sammen med behovet for forankring og synliggjøring av virksomheten. Her er det fortsatt en vei å gå.

Presentasjon av arbeidet i Kristiansand kommune
Kristiansand kommune er et av de stedene som også har gjennomført SMIL-grupper for ungdom. De fremhevet viktigheten av brukerrepresentanter og et kontinuerlig samarbeid med sykehuset.

I tillegg til erfaringsdelingen fra praksis, var stipendiat Dagmara Bossy på samlingen for å dele noe av den kunnskapen vi har om evaluering av SMIL-tilbudet. Dagmara oppsummerte resultater fra Sintefs evaluering i 2014 og Ungsinns vurdering av SMIL, og med dette til grunn skisserte hun veien videre med hensyn til forskning på SMIL.

– Det er ingen tvil om at den jobben dere gjør er kjempeviktig, understreket Bossy i sitt innlegg.

SMIL-nettverk

SMIL-nettverket er et åpent nettverk for alle som har etablert, eller vil etablere, SMIL-tilbud i kommune eller helseforetak, i samhandling mellom helseforetak og kommune eller i interkommunalt samarbeid. Dersom du skal i gang med eller jobber med barn og unge som pårørende og ønsker å bli en del av nettverket, kan du ta kontakt med Ellen Østberg på epostadresse ellen.ostberg[at]diakonsyk.no (bytt ut [at] med @ når du sender e-post).

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 3. april 2019.
  • Sist oppdatert: 3. april 2019.