Publisert

Rapport om sentrale begreper i posten?

I 2018 publiserte vi en rapport som sammenstiller et teori- og begrepsgrunnlag for lærings- og mestringsfeltet. Nå kan du få tilsendt en trykket kopi.

Forsiden av rapportenForskere, fagpersoner og brukerrepresentanter har i lengre tid etterspurt en tydeligere teoretisk forankring av lærings- og mestringsvirksomheten. Derfor har NK LMH, i samarbeid med en rekke forskere på feltet, utarbeidet en fagrapport som gir en utdypende beskrivelse av sentrale begreper og relevante teorier og setter dette i sammenheng med praksis.

Nå kan du få tilsendt en trykket versjon av fagrapporten for 100 kroner (portofritt). Bestilling gjøres via denne lenken.

Rapporten tar for seg noen av de mest sentrale begrepene innen fagområdet som kronisk sykdom og langvarige helseutfordringer, læring, brukermedvirkning, empowerment og mestring. Begrepene utdypes gjennom å vise til teorier som bruker disse på ulike måter. Beskrivelsene har relevans for et vidt spekter av lærings- og mestringstilbud, som for eksempel individuell veiledning, støtte til læring i sammenheng med rehabilitering, frisklivstilbud, gruppetilbud, likepersonarbeid eller andre typer kurs med mestring av livssituasjonen som mål.

Du kan lese mer om rapporten og laste ned en elektronisk versjon her.

  • Publisert: 28. mars 2019.
  • Sist oppdatert: 28. mars 2019.