Mestring.no Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Last ned presentasjoner

Last ned presentasjoner
Mange spennende presentasjoner og 150 interesserte tilhørere gjorde forskningskonferansen om helsekompetanse til en innholdsrik dag. Nå ligger presentasjonene ute.

Hold av dato for nasjonal konferanse i 2020

Hold av dato for nasjonal konferanse i 2020
5. november neste år avholder vi konferansen Læring og mestring 2020 på Scandic Edderkoppen i Oslo. Sett av datoen i kalenderen allerede nå.

Lav forventning til pedagogisk kompetanse

Lav forventning til pedagogisk kompetanse
Helsefagutdanningenes læreplaner formidler uklare og lave forventninger til fremtidig helsepersonell når det gjelder helsepedagogisk kompetanse, viser en nylig publisert studie.

Helsepersonell i møte med truende adferd

Helsepersonell i møte med truende adferd
Gjennom å forske på eget kompetanseutviklingsprogram har Oslo kommune fått mer kunnskap om hvordan møte brukere som opptrer truende.

Fra Facebook

Her er utvalgte saker vi har hatt på Facebook siden sist som ikke har vært omtalt på mestring.no.
11. november: Vi har i dag deltatt på et spennende forskningsseminar om «Interessekonflikter i brukermedvirkning» arrangert av Stiftelsen Dam (tidligere EkstraStiftelsen) og Kreftforeningen. Seminaret tok for seg ulike sider ved brukermedvirkning i forskning; fra rolle- og forventningsavklaringer til opplæring og hvordan få til brukermedvirkning gjennom hele forskningsprosessen. Et viktig budskap som kom frem under seminaret er at vi må bli flinkere til å løfte frem utfordringene og prate om realiteter i stedet for idealer. Takk for nyttig seminar!
Skjermbilde 2019-11-14 kl. 13.18.34
1. november: NK LMH deltok denne veka på nettverkssamling i Bergen, i regi av Helse Vest sitt nettverk for læring og mestring og Lærings- og mestringssenteret i Bergen. I tillegg til eksempel frå praksis og innlegg frå erfaren brukarrepresentant foreleste fastlege, hjerneforskar og prisvinnande formidlar Ole Petter Hjelle rundt temaet "Sterk hjerne i ein aktiv kropp – korleis vert hjernen vår påverka av fysisk aktivitet?". På dag to var arrangørar av kurs i helsepedagogikk i Helse Vest samla. Her vart tilboda innan helsepedagogikk ved dei fire helseføretaka presentert i tillegg til NK LMH si satsing innan helsepedagogikk. Store deler av dagen var sett av til Ole Petter Hjelle sitt innlegg "Bli ein betre formidlar". Hjelle inspirerte og rettleia deltakarane gjennom workshop og øvingar. Takk for fin samling!
Skjermbilde 2019-11-14 kl. 13.14.17
23. oktober: Vi har vært på regional samling med fagnettverket for lærings- og mestringssentrene i Nord. I anledning 20 års jubileet for virksomheten i Nordlandssykehuset var samlingen lagt til Bodø, hvor vi fikk omvisning i det nye og moderne sykehuset. Spesielt fint å se det flotte lærings- og mestringssenteret og biblioteket, som er plassert i hjertet av sykehuset. Det var inspirerende å møte en så en engasjert og dyktig gjeng fra Nord! Vi takker for en kjempefin samling og gleder oss til videre samarbeid. På bilde nr 3 ser du vertskapet for samlingen (fra venstre): Ragna Renna, Jorunn Brendeford, Elin Pladsen og Anniken Evjen
Skjermbilde 2019-11-14 kl. 13.11.53

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet. Ta en titt her for tips til litteratur.
facebook twitter