Publisert

Helsepersonell i møte med truende adferd

Gjennom å forske på eget kompetanse-utviklingsprogram har Oslo kommune fått mer kunnskap om hvordan møte brukere som opptrer truende.

Helseetaten i Oslo kommune har over tid jobbet målrettet med å utvikle ansattes kompetanse på hvordan samarbeide med brukere som kan opptre truende og/eller voldelig. For et par år siden fikk de mulighet til å forske på eget kompetanseutviklingsprogram. Foreløpige forskningsresultater ble nylig presentert på et dagsseminar ledet av doktorgradsstipendiat Erlend R. Maagerø-Bangstad.

– Et stort antall ansatte har på forskjellige måter deltatt i kompetanseutviklingsprogrammet, og mange fagpersoner og brukere har vært involvert i ulike typer samarbeid i dette prosjektet, forteller Grete Vedlog som er prosjektleder i Helseetaten.

Hensikten med forskningsprosjektet har vært å undersøke hvordan deltakelse på kompetansetiltak og videreutdanninger i forebygging og håndtering av trusler og vold bidrar til utvikling av kompetanse. Studien har et beskrivende/utforskende design, og det har blitt gjennomført kvalitative intervjuer med 34 ansatte som har deltatt på kompetanseutviklingtiltak. Intervjuene ble gjennomført før deltakelse i kurs og 4-6 måneder etter deltakelse.

«Trusler og vold handler ikke om makt, men om avmakt»

Resultatene fra forskningen er spennende og mangefasetterte. Noe av det som tydelig fremkommer er perspektivet om trusler og vold som et uttrykk for avmakt hos brukerne. Maagerø-Bangstad forteller at de ansatte opplever å være sårbare og usikre i møte med brukere, at de opplever arbeidssituasjonen som utrygg og full av potensiell risiko, men at kompetanseutviklingsprogrammet bidrar til at de ansatte utvikler sin forståelse for avmaktsperspektivet og hvordan samarbeide med personer som opptrer truende.

– Det handler om å utøve en sensitiv, involverende og refleksiv omsorg der vold og trusler betraktes som kommunikasjon av avmakt, og hvor brukeren møtes med økt omsorg og oppmerksomhet, sier Maagerø-Bangstad.

Fra kompetanseheving til praksisendring

Ledere som har deltatt i kompetanseutvikling beskriver at de har blitt mer oppmerksomme og fått økt forståelse for kompleksiteten ved brukeres aggresjon og vold mot ansatte. De ansatte opplever selv at de har blitt gjort mer i stand (empowered) til å møte brukere som kan være truende og voldelige; de er mer forberedte, selvstendige og effektive i sin håndtering av møtene.

Les mer:
Vitenskapelig artikkel i International Journal of Mental Health Systems

Skrevet av Una Stenberg og Ann Britt Sandvin Olsson

  • Publisert: 8. november 2019.
  • Sist oppdatert: 14. november 2019.