Mestring.no Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Vil ha din tilbakemelding

Vil ha din tilbakemelding
I desember 2018 la vi om strukturen på mestring.no for å gjøre innholdet på nettsiden lettere tilgjengelig for deg. Nå ønsker vi din tilbakemelding.

Endelig program klart

Endelig program klart
I forbindelse med høstens konferanse om helsekompetanse har vi satt sammen et variert og spennende program. Her finner du en oversikt over foredragsholderne og deres foredrag.

Fredrikstad årets pårørendekommune

Fredrikstad årets pårørendekommune
Den 25. september delte helseminister Bent Høie ut prisen for Årets pårørendekommune 2019. Vi gratulerer Fredrikstad kommune med en vel fortjent utmerkelse!

Ny side: Registrering av aktivitet

Ny side: Registrering av aktivitet
En ny side om registrering av lærings- og mestringsaktivitet i sykehusene er nylig publisert på mestring.no. Her finner du informasjon om hvordan det skal kodes for rapportering til Norsk pasientregister og for å utløse refusjon.

7. november arrangerer vi en forskningskonferanse om helsekompetanse. Les mer og meld deg på her.

Fra Facebook

Her er utvalgte saker vi har hatt på Facebook siden sist som ikke har vært omtalt på mestring.no.
1. oktober: I forbindelse med Pårørendekonferansen 2019 i forrige uke, ble også årets nettverkssamling i Nettverk for Pårørendeforskning avviklet. Nettverket er partner inn i konferansen sammen med Pårørendesenteret i Stavanger, VID Sandnes og Sanden Media. Vår seniorforsker Una Stenberg er en del av dette nettverket og presenterte på konferansen noen foreløpige resultater fra fra den pågående kunnskapsoppsummeringen om pårørendestøtte. Les mer her.
Skjermbilde 2019-10-09 kl. 19.25.17
27. september: Denne uka har vi gjennomført første del av kurset i helsepedagogikk som vi tester ut i forbindelse med den nye håndboka om samme tema. Det er spesialrådgiver Hilde Blindheim Børve og brukerrepresentant Torild Hille Lokøen som er kursledere. Spesialrådgiver og forsker Ann-Helen Henriksen er ansvarlig for følgeforskningen og kvalitetsutviklingsarbeidet. Vi gleder oss til neste runde i oktober og til evalueringen av kurset! Les mer om prosjektet på mestring.no.
Skjermbilde 2019-10-09 kl. 19.22.12
18. september: Regional kompetansetjeneste for rehabilitering avholdt i forrige uke «Rehabiliteringskonferansen 2019 – Leve med» i Oslo. Konferansen samlet over 400 fagfolk fra rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst. Fra NK LMH deltok stipendiat Ann Britt Sandvin Olsson og medforsker Mette Haaland-Øverby. De presenterte preliminære resultater fra kunnskapsoppsummeringen om brukermedvirkning i helsetjenesteutvikling til stor interesse fra salen.
Skjermbilde 2019-10-09 kl. 19.22.40
13. september: I Nord-Aurdal kommune i Valdres ønsker de å jobbe for at ungdom skal oppleve økt livsmestring og bedre psykisk helse. For å hjelpe ungdom med å utvikle gode teknikker for å mestre eget liv, planlegges 18 samlinger over tre skoleår med temaer som tar opp mestring, verdivalg, følelser, relasjoner, familie og venner. Samlingene er basert på Helt sjef!, et lærings- og mestringstilbud utviklet ved NK LMH for unge med langvarige helseutfordringer og deres foreldre. Kurstilbudet tilpasses til undervisning på 7.–9. trinn på barne- og ungdomsskolen. Prosjektet er en del av en større satsing og er godt forankret i kommunen. I august møtte vi en engasjert gjeng fra barne- og ungdomsskolen midt i planleggingen. NK LMH takker for spennende samarbeid så langt og ser frem til å følge arbeidet videre.
Valdres

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet. Ta en titt her for tips til litteratur.
facebook twitter