Publisert

Fredrikstad årets pårørendekommune

Den 25. september delte helseminister Bent Høie ut prisen for Årets pårørendekommune 2019. Vi gratulerer Fredrikstad kommune med en vel fortjent utmerkelse!

Et eget pårørendesenter som er gratis å bruke og som man selv kan ta kontakt med uten henvisning bidro sterkt til at Fredrikstad kommune ble kåret til Årets pårørendekommune 2019. Fredrikstad er et godt eksempel på hvordan man har jobbet strategisk med å forankre pårørendearbeid i ledelsen, både administrativt og politisk, etter å ha mottatt stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet. Kommunen har en egen pårørendekoordinator, og ved pårørendesenteret jobbes det systematisk med å få implementert pårørendeveilederen i tjenestene. Det er lett å finne informasjon om tilbud på kommunens nettside, og det er god bredde i kommunens tilbud. Kommunen samarbeider også aktivt med ulike frivillige organisasjoner som er viktige bidragsytere for å hjelpe pårørende i ulike situasjoner.

– Støtte til læring og mestring har lenge hatt en sentral plass i det helsefremmende arbeidet i Fredrikstad kommune. Det gleder oss at de nå har fått en utmerkelse for sitt arbeid overfor pårørende, sier Siw Bratli, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Hard konkurranse

Nominasjonene til årets pårørendekommune har kommet fra både pårørende selv, fagfolk og politikere. Fredrikstad fikk prisen i hard konkurranse med Larvik, Oslo og Sandnes. Juryen er imponert over det pårørendearbeidet som gjøres i alle disse kommunene.

Prisvinneren får 10.000 kroner som skal brukes til kompetanseheving innen pårørendearbeid. I tillegg får kommunen et spesiallaget kunstverk av Bjørg Thorhallsdottir.

Bakgrunn for prisen

Hensikten med prisen er å belyse hvor viktig det er å ta vare på pårørende i helse- og omsorgssektoren, samt stimulere til videre arbeid med og for pårørende i kommunene. Det er tredje året prisen for Årets pårørendekommune deles ut. Ålesund fikk prisen i 2017 og Asker i 2018.

I juryen for Årets pårørendekommune sitter NK LMH sammen med Pårørendesenteret i Stavanger, BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende), Napha (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid), PiO (Pårørendesenteret i Oslo), Pårørendealliansen, NKS Veiledningssenter for pårørende, Nord-Norge, HBF (Handikappede barns foreldreforening) og KS.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 30. september 2019.
  • Sist oppdatert: 30. september 2019.