Publisert

Ålesund kåret til årets pårørendekommune

Mandag 13. november delte helseminister Bent Høie ut pris til Ålesund som «Årets pårørendekommune». Det er første gang denne prisen deles ut.

Ålesund får prisen for et bredt og sammensatt tilbud til pårørende i helsesektoren. Kommunen har over flere år bygd opp systemer og rutiner for å møte de pårørende, uavhengig av diagnose til den som er rammet.

Tidligere i år ble publikum ble oppfordret til å komme med nominasjoner og nærmere 90 forslag kom inn.

– Ålesund utmerket seg med et bredt og stort antall tilbud til pårørende i alle aldre og til ulike diagnoser. De har lykkes med å forankre arbeidet med pårørende helt opp i rådmannens stab. Pårørendearbeidet i Ålesund kommune har også sine ildsjeler, men forankringen gjør at arbeidet kan være mer strukturert og langsiktig, sier jurymedlem og daglig leder av Pårørendesenteret, Unn Birkeland.

Et av pårørendetilbudene som finnes i Ålesund, er lærings- og mestringstilbudet Starthjelp, et tilbud til foreldre som nylig har fått barn med nedsatt funksjonsevne. Starthjelp tilbys årlig i Ålesund gjennom et samarbeid mellom kommune og sykehus.

– Det er flott at vi får synliggjort betydningen av å ivareta og involvere pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Vi håper prisen kan bidra til å inspirere til økt innsats for pårørende, sier Siw Bratli, jurymedlem og leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Sammen med Ålesund var også Oslo, Stavanger og Gjøvik med i finalesjiktet.

– I Oslo fant vi mange gode opplæringstilbud samt et unikt samarbeid mellom kommunen og en pårørendeorganisasjon i driften av et pårørendesenter. I Stavanger fant vi gode eksempler på god dialog og samarbeid med pårørende og i Gjøvik kommune fant vi flere kreative og nytenkende tilbud. Blant annet har Gjøvik kommune en veldig god og informativ nettside om pårørendeaktivitetene, opplyser Birkeland.

Bakgrunn for prisen

En rekke organisasjoner har gått sammen om å opprette denne prisen: Pårørendesenteret i Stavanger, BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, Napha – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, PIO – Pårørendesenteret i Oslo, NK LMH – Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, NKS Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge og Pårørendealliansen.

Hensikten med prisen har vært å belyse hvor viktig det er å ta vare på pårørende i helse- og omsorgssektoren. Intensjonen er at dette skal bli en årlig kåring. I tillegg til heder og ære fikk «Årets pårørendekommune» et kunstverk av Bjørg Thorhallsdottir, samt 10.000 kroner som kommunen skal bruke på ytterligere kompetansehevende pårørendetiltak blant sine ansatte.

Bildetekst: Her er prisvinnerne fra Ålesund sammen med helseminister Bent Høie. Fra venstre: Rådgiver Lisbeth Slyngstad, helseminister Bent Høie, prosjektleder i Pårørendeprosjektet Eva-Brit Langva, leder av helse og velferdsutvalget i Ålesund kommune Svein-Rune Johannessen og erfaringskonsulent Emthe Vollstad O´Neill. FOTO: Gunder Christophersen, BarnsBeste

Artikkelen er basert på en pressemelding og skrevet av Cecilia Sønstebø.

Relevante lenker:

Hvem fortjener tittelen årets pårørendekommune?
Lærings- og mestringstilbudet Starthjelp

  • Publisert: 14. november 2017.
  • Sist oppdatert: 29. april 2019.