Publisert

Informasjonskampanjen Bare spør! – noe for ditt arbeid?

Å legge til rette for spørsmål og dialog er en sentral del av lærings- og mestringsvirksomheten. Informasjonskampanjen Bare spør! er med på å synliggjøre viktigheten av dette arbeidet. Nå inviteres lærings- og mestringssentrene til å ta i bruk kampanjen.

Skjermdump av Bare spør plakat
Bare spør!- plakaten er nedlastbar. Klikk på bildet for å komme til nettsiden der plakaten og annet materiell ligger.

Målet med informasjonskampanjen Bare spør! er å bidra til at pasienter og pårørende i større grad stiller spørsmål som er viktige for den enkelte, og at helsepersonell tilrettelegger for spørsmål. Det er pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7 som har utviklet informasjonskampanjen.

–Når helsepersonell oppfordrer pasienter, brukere og pårørende til å stille spørsmål, er det lettere for dem å spørre om det de lurer på. Der pasienten deltar aktivt, reduseres risiko og misforståelser. Det øker pasientens helse og velvære og bidrar til en mer positiv pasientopplevelse, sier Anne-Grethe Skjellanger, leder av pasientsikkerhetsprogrammet.

Skjellanger forteller at Bare spør!-kampanjen er ment å støtte helsepersonell i deres daglige arbeid, og at det er ulike måter å bruke kampanjemateriellet på. Lærings- og mestringssenteret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (LMS UNN) har pilotert Bare spør!-kampanjen. De er begeistret for resultatene. Derfor har pasientsikkerhetsprogrammet tilrettelagt for at alle landets lærings- og mestringssentre enkelt skal kunne være med på Bare spør!-satsingen.

–Vi har utarbeidet en enkel sjekkliste med gode tips og anbefalt framgangsmåte for å ta i bruk elementene i kampanjen. I tillegg har piloten laget en rekke informasjonsskriv som enkelt kan benyttes, sier Skjellanger.

Det er også laget en nedlastbar plakat, og man kan få tilsendt Bare spør!-brosjyren og egne visittkort. I tillegg vil de 15 første som henvender seg, få tilsendt en Bare spør!-roll up.

Siw Bratli, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) ser positivt på informasjonskampanjen.

–Bare spør! setter søkelyset på noe av det som lærings- og mestringsvirksomheten lenge har vært opptatt av. Kampanjemateriellet kan være spesielt nyttig å ta i bruk som en del av samarbeidet med resten av sykehuset, sier Bratli.

Du finner mer informasjon om Bare spør!- kampanjen på pasientsikkerhetsprogrammets nettside.

Relevante lenker:

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 8. november 2017.
  • Sist oppdatert: 6. juli 2023.