Publisert

Hvem fortjener tittelen årets pårørendekommune?

Har din kommune tilbud til pårørende? Er det rutiner og planer for å involvere pårørende? Gjøres det noe kreativt eller nyskapende knyttet til pårørende? Nå har du sjansen til å løfte frem din kommune som årets pårørendekommune.

For første gang skal det kåres en pårørendekommune. Frem til 1. oktober kan du være med å foreslå hvilken kommune du mener fortjener å bli årets pårørendekommune. Vinnerkommunen presenteres på en konferanse om pårørendesamarbeid på Gardermoen 13.-14. november.

I premie får vinnerkommunen 10 000 kroner til tiltak som ytterligere kan bedre situasjonen for pårørende i kommunen, samt et kunstverk av kunstneren Bjørg Thorhallsdottir. I tillegg får vinneren dekket konferanseavgift for inntil tre personer på konferansen i november.

Foreslå årets pårørendekommune

Sammen om å løfte innsatsen for pårørende

Bakgrunnen for kåringen er et ønske om å belyse hvor viktig det er å ta vare på pårørende i helse- og omsorgssektoren.

– Vi ønsker å løfte frem kommuner som gjør en god innsats for pårørende. Samtidig tenker vi at en slik kåring kan være med å synliggjøre situasjonen for pårørende i helsesektoren, sier to av initiativtakerne, daglig leder Liv Nordbø Kleppe ved Pårørendesenteret og webredaktør Gunder Christophersen i BarnsBeste, nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

De to har fått med seg flere sentrale aktører innen pårørendearbeidet her i landet. Det har blitt en bred og sammensatt gruppe som etter sommerferien vil samle seg for å finne den kommunen som først kan smykke seg med tittelen «Årets pårørendekommune». Tanken er at dette skal bli en årlig begivenhet.

– Vi vet at det skjer mye spennende på dette feltet. Så håper vi at denne kåringen vil være med på å gjøre pårørendearbeidet i kommunene enda bedre, sier Kleppe og Christophersen.

Hvem som helst kan foreslå et kommunenavn og komme med en begrunnelse for hvorfor det bør bli årets pårørendekommune. Les mer om kåringen og foreslå en kommune her.

–Det er gledelig å se at pårørende får stadig større plass i det politiske ordskiftet og bedre ivaretas i helse- og omsorgssektoren. Derfor er det fint å kunne støtte opp om et initiativ som dette, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH.

Følgende institusjoner/organisasjoner er representert i den gruppa som står bak kåringen: Napha (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid), PIO (Pårørendesenteret i Oslo), NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse), NKS Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge (Norske Kvinners Sanitetsforening), Pårørendealliansen, BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende og Pårørendesenteret i Stavanger.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 10. februar 2017.
  • Sist oppdatert: 26. april 2019.