Publisert

Pasientopplæring i psykisk helsevern nytter

Gruppebasert pasientopplæring for voksne i psykisk helsevern fører til økt kunnskap om behandlingspreferanser og økt engasjement for egen helse. Dette er hovedresultatet i en rykende fersk doktorgradsavhandling fra NTNU.

Una og Mariela
Una Stenberg (t.v.), seniorforsker ved NK LMH, var tilstede som tilhører under Mariela Loreto Lara-Cabrera (t.h.) sin disputas.

Den 27. januar 2017 disputerte Mariela Loreto Lara-Cabrera med avhandlingen «The effects of peer co-led educational group interventions in mental health settings» ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hensikten med doktorgradsarbeidet har vært å undersøke effektene av pasientopplæring for voksne i psykisk helsevern.

Opptatt av å få pasientene til å engasjere seg i sin egen helse

Fokuset i avhandlingen er på pasientaktivering, og det er spørreskjemaet Patient Activation Measure-13 (PAM-13) som er brukt til å måle effekten.

– Pasientaktivering handler om hvordan pasienten engasjerer seg i sin egen helse. Her vektlegges kunnskap, ferdigheter, tillit og evner som pasienten har til å mestre egen helse og egen behandling, forklarer Mariela i sin prøveforelesning.

Pasientaktivering er viktig for at pasienten skal kunne håndtere egne plager så godt som mulig, men også for å kunne finne rett helsehjelp til rett tid og unngå unødvendige forverringer. For helsetjenesten er pasientaktivering viktig for å kunne oppnå bedre behandlingsresultater. Doktorgradsstudien viser at PAM-13 har gode måleegenskaper og er velegnet til å måle effekter av pasientopplæring for voksne i psykisk helsevern.

Lara-Cabrero forteller at pasientaktivering som et resultatmål egner seg til bruk i lærings- og mestringsvirksomhet, fordi det handler om å fremme helse, kunnskap og tro på egen mestring. Det kan brukes aktivt til å kartlegge pasienters ferdighetsnivå og ressurser og følge utvikling over tid, samt bidra til å spisse behandling og tiltak til pasientens behov.

Trenger mer forskning

Det er få studier som har undersøkt effekter av pasientopplæring til voksne i psykisk helsevern. I avhandlingen understrekes det at selv om denne studien viser lovende resultater, er det behov for kunnskap om langtidseffekter, samt om kliniske og økonomiske forhold.

Her kan du laste ned artiklene.

Vi gratulerer med arbeidet og ønsker lykke til videre!

Skrevet av: Una Stenberg

  • Publisert: 9. februar 2017.
  • Sist oppdatert: 20. mars 2017.