Publisert

Lærings- og mestringstilbud – revidert brosjyre

Både innhold og form på et lærings- og mestringstilbud kan variere. Felles for tilbudene er målet om å fremme helse og livskvalitet hos den enkelte bruker, pasient eller pårørende. Med bakgrunn i endrede sentrale føringer har NK LMH revidert brosjyren om lærings- og mestringstilbud.

Last ned og skriv ut

 

Forsiden av brosjyren

Last ned pdf av brosjyren.

Utskriftstips
Dersom printeren din har brosjyrefunksjon, kan du bruke den og skrive ut på A4-papir så får du fine hjemmelagede brosjyrer i A5-format.

I følge Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2016) og Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (2015) omfatter læring og mestring alt fra individuell pasient- og pårørendeopplæring til gruppetilbud og likemannsarbeid. Tilbudene er aktuelle i alle deler av helsetjenesten; fra forebygging til rehabilitering.

I den reviderte brosjyren omtales det å leve med helseutfordringer, betydningen av mestringsstøttende tilbud og viktigheten av kompetanse og brukermedvirkning. Brosjyren kan være nyttig i sammenhenger hvor det er behov for å synliggjøre hva et lærings- og mestringstilbud er og hvorfor tilbudene er en viktig del av helse- og omsorgstjenesten.

Kommunikasjonsnettverket tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har vært involvert i arbeidet med brosjyren. NK LMH vil jevnlig revidere brosjyren, men du vil alltid finne siste oppdaterte versjon på våre nettsider.

Du kan selv laste ned og skrive ut brosjyren til bruk i eget arbeid. Alternativt kan du bestille trykket versjon via mestring.no. Dette vil ta noe lenger tid. Fyll i så fall ut skjemaet nederst på vår bestillingsside, og oppgi hvor mange eksemplarer du ønsker av brosjyren.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 1. februar 2017.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2024.