Mestring.no Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Styrker brukerkompetanse ved NK LMH

Styrker brukerkompetanse ved NK LMH
Vi har gleden av å ønske Torild Hille Lokøen velkommen som erfaren bruker i vårt arbeid med kompetanseheving innen helsepedagogikk.

Høringssvar om pakkeforløp ved hjerneslag

Skjermdump av nettsiden til Helsedirektoratet
Tydeliggjøring av tilbud om læring og mestring som del av pakkeforløpet er hovedbudskapet i NK LMH sitt nylig innsendte høringsinnspill.

Ny doktorgrad om effekter av gruppetilbud

Ny doktorgrad om effekter av gruppetilbud
Det er lovende resultater om effektene av å delta på lærings- og mestringstilbud for personer med kols i Heidi B. Bringsvor sin ferske doktorgrad.

Nominér årets pårørendekommune

Nominér årets pårørendekommune
Synes du din kommune er god på pårørendearbeid? Kanskje kan den bli årets pårørendekommune. Nå kan du nominere Årets pårørendekommune 2019.

Recoveryskole snart klar for oppstart

Recoveryskole snart klar for oppstart
Bergen Recoveryskole har nå utdannet sine første lærere. Skolen åpner i mai og tilbyr ved oppstart tre ulike kurs.

Vil du bli vår kollega? Vi søker nå en etter en strukturert og selvstendig administrativ rådgiver for et års vikariat (100%) med mulighet for forlengelse og fast ansettelse.

Skjermbilde 2019-05-07 kl. 18.34.28

Fra Facebook

Her er utvalgte saker vi har hatt på Facebook siden sist som ikke har vært omtalt på mestring.no.
2. mai: På vår konferanse i fjor høst hadde Diabetesforbundet og læring og mestring i Nittedal en kort pausegym og fortalte litt om muligheter i forbindelse med Verdens aktivitetsdag. Nå har de laget trimvideoer og markedsføringsmateriell som kan hjelpe deg med å markere Verdens aktivitetsdag den 10. mai. Les mer om hvordan du kan bli med på dugnaden i ditt lokallag eller på din arbeidsplass: https://www.diabetes.no/dugnadfolkehelsa
Skjermbilde 2019-05-07 kl. 18.31.22
26. april: Årets emnekurs «Helsepedagogikk, pasientlæring og mestring» ved Institutt for helse og samfunn (Universitetet i Oslo) er gjennomført med undervisning og eksamen. Kurset er primært for masterstudenter og gir innsikt i sentrale teoretiske, metodiske og empiriske problemstillinger knyttet til å fremme læring, mestring og helse. Vi har deltatt i undervisningen og formidlet grunnleggende kunnskap om hva læring og mestring innen helse er, om helsepedagogikk og om aktuell forskning knyttet til lærings- og mestringsvirksomhet.
Skjermbilde 2019-05-07 kl. 18.29.22
25. april: For første gang på den årlige smertekonferansen til The Scandinavian Association for the Study of Pain ble det gjennomført en workshop der brukerrepresentanter deltok sammen med forskere. Vår medforsker Mette Haaland-Øverby var en av disse deltakerne. Flott at brukerstemmen i forskning kan løftes frem på denne måten!
Skjermbilde 2019-05-07 kl. 18.19.11
5. april: Våre seniorforskere Andre Vågan og Una Stenberg (bilde nr 1) har deltatt og presentert forskning på samling i det svenske expertråd for Læring og mestring i Region Värmland denne uken. Takk for entusiasme og gode diskusjoner, en riktig vitamininnsprøyting! Bilde nr 2 (f.v.) Åsa Davidsson, Annelie Nordstrøm, Margareta Tauberman og Janne Wallgren. Foto: Pia Nordström

Skjermbilde 2019-05-07 kl. 18.09.42

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet. Ta en titt her for tips til litteratur.
facebook twitter