Publisert

Ny doktorgrad om effekter av gruppetilbud

Det er lovende resultater om effektene av å delta på lærings- og mestringstilbud for personer med kols i Heidi B. Bringsvor sin ferske doktorgrad.

Det var i april 2019 Bringsvor disputerte for sin ph.d.-grad i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger. I sin doktorgrad har hun blant annet undersøkt effekter over tid ved deltakelse i det gruppebaserte tilbudet Bedre liv med kols.

Det aktuelle gruppetilbudet er utviklet for en kommunal setting. Det bestod av ukentlige to-timers samlinger over 11 uker og ble ledet av sykepleier. Tilbudet har som mål å fremme helse, øke troen på egen mestring og motivere til endring i tillegg til informasjon og undervisning om blant annet symptomer, sosiale utfordringer, fysisk aktivitet, ernæring, medisinering og røykeslutt.

Denne studien er den første som har undersøkt effekter av deltakelse i tilbudet Bedre liv med kols ved bruk av statistiske metoder. Resultatene indikerer at tilbudet bidrar til at personer med kols lever bedre med sine helseutfordringer, blant annet nevnes positiv effekt på læring av ulike ferdigheter og teknikker, samt konstruktive holdninger og tilnærminger til hvordan leve med kols. I studien deltok 225 personer, og de kom fra 11 forskjellige kommuner i Helse Fonna-området.

Selv om resultatene er lovende, understreker Bringsvor i sin avhandling at det er behov for omfattende forskning i årene som kommer for å gi et mer utfyllende bilde av blant annet effekter og implementering av denne typen tilbud.

Les mer om resultatene fra Bringsvor sine studier her.

Her kan du laste ned de to aktuelle artiklene (den delen av studien som handler om effekten av å delta i gruppetilbud):

  1. Effects of a COPD self-management support intervention: a randomized controlled trial
  2. Symptom burden and self-management in persons with chronic obstructive pulmonary disease

Vi gratulerer med arbeidet og ønsker lykke til videre!

Skrevet av: Una Stenberg

  • Publisert: 2. mai 2019.
  • Sist oppdatert: 2. mai 2019.