Publisert

Styrker brukerkompetanse ved NK LMH

Vi har gleden av å ønske Torild Hille Lokøen velkommen som erfaren bruker i vårt arbeid med kompetanseheving innen helsepedagogikk.

Det er i forbindelse med prosjektet Train the trainer – i helsepedagogikk at Torild har blitt engasjert her hos oss ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Torild Hille Lokøen er utdannet frisør, men som følge av alvorlig psoriasis ble hun tidlig omskolert til helsesekretær. Torild har de siste 23 årene arbeidet som helsesekretær ved Kvinneklinikken på Haukeland sykehus. Hun er også styremedlem i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) i Bergen.

Bred erfaring som brukerrepresentant

I 2014 holdt Torild sitt første erfaringsinnlegg på en konferanse for sykepleiere i dermatologi og venerologi. Dette ble starten på etterhvert mange ulike oppgaver som brukermedvirker. Som brukerrepresentant har hun deltatt på kurs i helsepedagogikk, etterfulgt av spesifikke kurs om endrings- og mestringsarbeid ved lærings- og mestringssenteret i Bergen. I etterkant har hun vært med og undervist på kurs i helsepedagogikk, både for helsepersonell og brukermedvirkere.

– Det oppleves svært meningsfullt å dele mine erfaringer med helsepersonell. Jeg ser at det gjør inntrykk og at det kan utgjøre en viktig endring i deres neste møte med pasienter og pårørende, sier Torild.

Torild er også engasjert som brukerrepresentant på ulike måter på Hudavdelingen ved Haukeland universitetssykehus, en avdelingen der kompetanseheving i helsepedagogikk og brukermedvirkning i utvikling av tjenester står sterkt.

– Det å få gi noe tilbake som brukerrepresentant betyr veldig mye for meg. Jeg skulle ønske at jeg selv, den gang jeg var nydiagnostisert, hadde fått snakke med eller høre en historie fra en pasient, en brukerrepresentant. En som kunne fortelle meg at dette kan gå bra, da alt så som mørkest ut, sier Torild.

Nye oppgaver

Torild har lenge samarbeidet med prosjektlederen for Train the trainer, Hilde Blindheim Børve, om kompetanseheving i helsepedagogikk ved lærings- og mestringssenteret i Bergen. Nå skal de to jobbe med å tilrettelegge for å utdanne flere kursholdere i helsepedagogikk nasjonalt.

– Vi er svært fornøyde med å ha fått Torild på laget. Med hennes solide erfaringskunnskap og perspektiver står vi styrket i arbeidet med helsepedagogikk, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH

Foto: Katrine Sunde
Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 7. mai 2019.
  • Sist oppdatert: 7. mai 2019.