Forskernettverk

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) ønsker å legge til rette for gode samarbeidsrelasjoner for å styrke forskningen innen lærings- og mestringsfeltet. NK LMH vil bidra til å synliggjøre forskningsaktiviteten og forskningsbehovet og øke forskningsaktiviteten og forskningskvaliteten.

Facebook-gruppe

Find us on Facebook-merkeNK LMH har etablert en lukket Facebook-gruppe for dere som er interessert i forskning på pasient- og pårørendeopplæring generelt, og læring og mestring ved langvarige helseutfordringer spesielt. Gruppa og er åpen for interesserte fra hele Norden.

Du finner Facebook-gruppa «Forskernettverk for læring og mestring innen helse» her.

Diskusjonsgruppa er ment å være et sted for diskusjoner om forskning på langvarige helseutfordringer og læring og mestring og kommunikasjon. NK LMH ønsker å være en pådriver for at disse temaene diskuteres bredt og dypt.

Una StenbergHva kan Facebook-gruppa brukes til?

  • Har du for eksempel spørsmål om hvor man finner relevant litteratur om læring og mestring, så spør i gruppa!
  • Har du publisert noe du er stolt av om av relevans for lærings- og mestringsfeltet og pasient- og pårørendeopplæringsfeltet, så fortell om det!
  • Har dere spørsmål om forskningsmetoder, så spør hverandre!
  • Har du vært i lokalavisa med en interessant sak om brukere, pasienter eller pårørende, så skriv om det!
  • Planlegger du en konferanse eller workshop med læring og mestring i fokus, så skriv om det!

Årlig forskerkonferanse

Som et ledd i nettverksarbeidet arrangerer NK LMH en årlig forskerkonferanse.
Les om konferansen på egen side
.

Kontaktperson

forsker Una Stenberg, e-post: una.stenberg[at]mestring.no
(husk å bytte ut [at] med @ for å sende e-post)

  • Publisert: 9. mai 2014.
  • Sist oppdatert: 20. mai 2016.

Design og utvikling: Senson AS