Intervju med forskere

Ny medforsker med brukererfaring ved NK LMH

Mette Haaland-Øverby på kontoretMette Haaland-Øverby er nå tilknyttet NK LMH som medforsker med brukererfaring. Hun jobber sammen med NK LMHs forskere og vil sørge for å holde pasient- og pårørendeperspektivet oppe i forskningsprosjektene.

Les mer,  publisert 24. mars 2015

Litteraturgjennomgang godt i gang

Litteraturgjennomgang, prosjektgruppe mars 2015NK LMH har etablert en prosjektgruppe som skal oppsummere eksisterende forskning på opplevd effekt og nytte av lærings- og mestringstilbud. Gruppen var samlet for første gang i mars for å planlegge gjennomføringen av prosjektet.

Les mer, publisert 17. mars 2015

Mestringssamtalen må inn på timeplanen

Forskerkonferanse, Arnstein FinsetMestringsarbeidet starter idet pasienten møter legen første gang. Både leger og sykepleiere må få trening i å kartlegge pasientens ressurser tidlig og i å gi informasjon ut fra pasientens perspektiv og behov. Det mener professor Arnstein Finset ved Universitetet i Oslo.

Les mer, publisert 11. desember 2014

Hvordan måle og forbedre brukerorientering i helsetjenesten?

Forskerkonferanse 2014, brukerorienteringHvordan kan brukerundersøkelser og begrepsavklaring brukes til å gi en bedre og mer brukerorientert helsetjeneste? Det var temaet for ett av hovedforedragene på NK LMHs forskerkonferanse i år.

Les mer, publisert 13. november 2014

Brukermedvirkning tema på internasjonal konferanse

Konferanse: ICCH 2014 Helge SkirbekkI månedsskiftet september–oktober ble den store internasjonale forskningskonferansen om helsekommunikasjon avholdt i Amsterdam. Ett av temaene var samvalg. NK LMH holdt innlegg om likepersonsarbeid.

Les mer, publisert 16. oktober 2014

Pårørendeseminar: Pårørende kjenner seg igjen i forskningsresultater

Una Stenberg.Det er viktig å synliggjøre og anerkjenne den innsatsen pårørende yter. Forskning viser at mange pårørende har det så tøft at de nesten kan anses som sykere enn pasienten selv.

Les mer, publisert 23. september 2014

Ny bok fra NK LMH-forsker

kyvig_vaagan_hioa_300André Vågan som er seniorforsker ved NK LMH, har gitt ut boka Forskningsbasert utdanning?.

Les artikkelen, publisert 22. september 2014

 

Refleksjonsbasert metode godt egnet for pasienter som har schizofreni

Bruk av GEB refleksjonsbasert metode. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.Dersom man overkommer ytre rekrutteringsbarrierer, er personer som har schizofreni, villige til å delta i, og fullføre, forskningsstudier der man bruker en refleksjonsbasert metode utviklet av dansk forsker tilknyttet NK LMH.

Les artikkelen, publisert 23. april 2014

Forskerkonferansen 2013: Dynamisk problemløsning øker pasienters selvbestemmelse

sitater_geb_pasient_2Dynamisk problemløsning øker sjansen for at pasienter lykkes med å løse de utfordringene de har knyttet til egen sykdom og får til varige endringer. Et nyttig verktøy i denne prosessen, er refleksjonsark som gjør at pasient og helsepersonell raskere kommer inn på det som er viktig for pasienten.

Les artikkelen, publisert 10. mars 2014

Forskning på Kreftforeningens likepersonsarbeid

Vardesenteret Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet Foto: Kreftforeningen.Forskning på effekter av mestringstilbud er av stor betydning for NK LMHs arbeid. På Vardesentrene, som drives av Kreftforeningen og helseforetakene, står pasientenes mestring gjennom likepersoners støtte i fokus.

Les artikkelen, publisert 5. mars 2014

Forskerkonferansen 2013: Hva virker for hvem i hvilke situasjoner og på hvilken måte?

RealistevalueringRealistevaluering kan gi ny og mer praksisnær kunnskap om hvilke pasientopplæringstiltak som virker for hvilke pasienter i hvilke situasjoner og på hvilken måte. Pasientenes kontekst er avgjørende for effekten av et tiltak.

Les artikkelen, publisert 8. januar 2014

Forskerkonferansen 2013: Brukerorientert utvikling skal gi bedre mestringsverktøy

PsyConnect-trailerNår brukere og fagpersoner samarbeider om å utvikle nettbaserte mestringsverktøy, blir verktøyene mer praksisnære og nyttigere. Det mener forskere som fra januar skal teste sitt verktøy for personer som har psykiske helseutfordringer.

Les artikkelen, publisert 25. november 2014

Bedre helsekommunikasjon med ny refleksjonsbasert metode

Vibeke Zoffmann (Foto: Steno Diabetes Center)

Refleksjonsark står sentralt i en ny samtalemetode for pasienter og helsepersonell. Metoden skal bidra til å øke pasienters evne til å leve med langvarig sykdom. Den er utviklet av den danske forskeren Vibeke Zoffmann som er tilknyttet NK LMH.

Les artikkelen, publisert 30. mai 2013

Hva betyr lokalsamfunnet for egenomsorg og mestring?

Dagmara Bossy.

Hvordan bidrar ulike typer sosiale nettverk til mestring hos personer som har langvarige helseutfordringer? Det er tema for doktorgradsprosjektet til Dagmara Bossy ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Les artikkelen, publisert 23. mai 2013

Bedre med skreddersydd e-rehabilitering?

Konstantinos Antypas, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisinFysisk aktivitet er viktig for at personer som har hjerte- og karsykdom, skal komme seg igjen etter sykehusopphold, men det kan være vanskelig å opprettholde en mer aktiv livsstil. Forskere i Tromsø undersøker hvordan internettbaserte egenmestringsverktøy kan støtte dem best mulig.

Les artikkelen, publisert 6. mai 2013

  • Publisert: 25. juni 2014.
  • Sist oppdatert: 24. mars 2015.

Design og utvikling: Senson AS