Nettbaserte tilbud

Nettbaserte kurs kan brukes i lærings- og mestringsarbeidet på flere ulike måte. Her ser du noen av kursene som finnes.

Til orientering har ikke NK LMH vært delaktig i utvikling eller kvalitetssikring av kursene i denne oversikten. Vi oppfordrer til å søke kontakt med kursansvarlig for det enkelte kurs for mer informasjon.

Utarbeidet av brukerrepresentant i NK LMHs kommunikasjonsnettverk, Edgar Wammervold.

I spesialisthelsetjenesten er det diagnosespesifikke lærings- og mestringskurs som utgjør hovedtyngden av tilbudene. I kommunehelsetjenesten har lærings- og mestringstilbudene mer karakter av «å lære å leve med» en langvarig helseutfordring.

Digitale tilbud er en del av en naturlig utvikling og nettkursene som er nevnt nedenfor kan benyttes på flere måter:

 • som et selvstendig lærings- og mestringstilbud for de som ikke ønsker eller ikke har anledning til å delta på kurs i form av fysiske møter
 • som en del av programmet i et lærings- og mestringskurs i spesialist- eller i kommunehelsetjenesten
 • som videreutdanning/tilleggsutdanning i forhold til lærings- og mestringskurs i spesialist- eller kommunehelsetjenesten
 • som repetisjon etter gjennomført lærings- og mestringskurs i spesialist- eller  i kommunehelsetjenesten

Nettkursene som er nevnt under, er veldig forskjellige:

 • De har ulike temaer.
 • De har ulik varighet. De fleste varer fra 20 minutter til 2 måneder.
 • Det finnes nettkurs hvor man kommuniserer kun mot et dataprogram.
 • Noen av nettkursene har en sosial dimensjon i det at man kommuniserer med én eller to kursleder(e) og i noen tilfeller også med de andre kursdeltagerne.
 • Det finnes både lavterskeltilbud og noen som krever henvisning fra lege.

Diagnosespesifikke nettkurs

 • Eksemskolen på nett skal imøtekomme behovet for råd og veiledning om eksembehandling uten at spesialisthelsetjenesten  kobles indirekte. Målgruppa er personer som har eksem, foreldre til barn som har eksem, og helsepersonell. Fra innholdet kan nevnes eksemtrappa, badbehandling, lysbehandling, plagg og bandasjer. Eksemskolen er utviklet av barneavdelingen og hudavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Nasjonalt senter for telemedisin, lærings- og mestringssenteret ved UNN og brukerrepresentanter.
  Eksemskolen på nett finner du på eksemskolen.no.
 • E-læringskurs om kols, hypotyreose/lavt stoffskifte og hypertyreose/høyt stoffskifte er utarbeidet av Sørlandet sykehus HF. Programmene finnes på sshf.no.
 • eMeistring – Veileda internettbehandling for angst er et tilbud ment for personer som har panikklidelser eller sosial angst. Kurset har terapeutstøtte. Tilbudet er utviklet av Helse Bergen HF.
  Les mer om tilbudet på helse-bergen.no.
 • Moodgym – nettbasert treningsprogram som er utviklet for å forebygge depresjon hos unge. Gjennom økt bevissthet om egne tanker, følelser og handlinger, kan programmet også brukes til å lære å håndtere utfordrende livshendelser. Programmet er ment som et supplement til, og ikke erstatning for, eksisterende helsetilbud. Det ble utviklet i 2001 av Australian National University og ble oversatt til norsk i 2005 av Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø. Moodgym er basert på kognitiv terapi. Kurset er gratis. Man må skrive under en ansvarserklæring før oppstart. Det er kun kommunikasjon med dataprogrammet i løpet av kurset. Kurset kan også gjennomføres med oppfølging fra fastlege. Man må gjøre seg ferdig med kurset i løpet av 200 dager.
  Les mer om Moodgym på mentalselvhjelp.no. Der finner du blant annet en brosjyre som forteller om programmet.
  Kurset finner du på moodgym.org (velg norsk som språk).
 • E-læring om en rekke ulike sykdommerPå helsenett.no finner vi nettbaserte opplæringsprogrammer for pasienter og pårørende og som omhandler følgende lidelser: leddgikt, osteoporose, hjerteflimmer, søvnvansker, overaktiv blære, lavt stoffskifte (hypotyreose), astma, kols, diabetes, helvetesild, overvekt og ADHD. Alle disse e-kursene er gratis, har en varighet på 20–40 minutter. Kursene er laget av spesialist i allmennmedisin Christian Anker.
 • E-læringsprogram om Hydrocephalus for pasienter og pårørende, samt for ansatte innen kommune- og spesialisthelsetjenesten. Programmet er utviklet av sykepleier Merete Halvorsen og Camilla Edeklev ved Hydrocephaluspoliklinikken, Rikshospitalet. Andre samarbeidspartnere er Ida Skard Heier, Spesialrådgiver/Avdeling for kompetanseutvikling og Maria K.Finnes, Helsefaglig konsulent, ved Lærings- og mestringstjenesten i Nevroklinikken. Programmet tar ca 20 minutter å gjennomføre.

Nettkurs på tvers av diagnoser

 • Balance er et nettbasert helsefremmende tilbud til personer som vil sjekke og eventuelt justere sine alkoholvaner. Programmet gir også råd om hvordan å takle stress og ha det bedre i hverdagen.
  Les mer på helsenorge.no.
 • Rør deg selv er et nettbehandlingstilbud for smertepasienter av det norske firmaet Coperio i samarbeid med HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag).
  Les mer og se programmet på coperio.no.
 • «Mestring med FUNKIS!» er et diagnoseuavhengig nettkurs for personer med langvarige funksjonsnedsettelser og deres pårørende. Formålet med kurset er å gi deltakerne noen verktøy for å bedre kunne håndtere en hverdag med langvarige helseutfordringer. Temaer som deltakerne må arbeide med under kurset er: Mestringsplaner, tankens kraft, kosthold, følelser, fysisk aktivitet, utmattelse, avspenning, kommunikasjon, selvsnakk og veien videre. Nettkurset går over 6 uker, med nye oppgaver hver mandag. Det er to kursledere, og deltagerne kommuniserer også med hverandre underveis i kurset. FUNKIS tar sikte på å arrangere to kurs hvert år, ett på høsten og ett på vinteren. Det er en deltakeravgift på kr 500. Les mer på funkis.no
 • E-læringsmodul for selvorganisert selvhjelp fra Selvhjelp Norge, Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Dersom du vil vite mer hvordan man kan komme i gang med selvhjelpsgrupper kan denne e-læringsressursen være et sted å begynne. Modulen består av åtte kapitler og det tar ca. en halv time å gå gjennom disse. Les mer på selvhjelp.no.

Tips fra andre

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) har nettbaserte kurs for pasienter og pårørende innen anal inkontinens og bekkenbunnstrening.
Du finner kursene på ahus.no.

Har dere nettbaserte kurs som vi burde lenket til fra denne siden?
Send e-post til kommunikasjon[at]mestring.no og tips oss om det.

 • Publisert: 14. juni 2015.
 • Sist oppdatert: 1. mars 2017.

Design og utvikling: Senson AS