Vårt forskningsarbeid

NK LMH har en sentral og viktig rolle i å bidra til at lærings- og mestringstilbud for personer som lever med langvarige helseutfordringer og deres pårørende, understøttes faglig og er kunnskapsbasert i større grad enn tidligere. Dette for å øke kvaliteten på tjenestene, både i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Una Stenberg

Seniorforsker Una Stenberg er en av de som jobber med forskning på fulltid ved NK LMH.

For å bidra til kunnskapsbaserte lærings- og mestringstilbud vil Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) styrke tilgang til, utvikling av og bruk av oppdatert kunnskap innen fagområdet. Vi vil blant annet legge til rette for økt bruk av forskningsbasert kunnskap ved å vurdere og gjøre tilgjengelig eksisterende forskning på en systematisk og grundig måte, samt delta i eller sette i gang forskningsprosjekter. Denne forskningen vil være relevant for både brukere, pasienter og pårørende, samt ulike tjenesteytere innen helse- og omsorgstjenesten.

For å få et mål på hvordan tjenestene fungerer, er det videre nødvendig å undersøke hva som menes med god kvalitet og utvikle og etablere overordnede kvalitetssystemer. Som nasjonal kompetansetjeneste vil vi initiere og være en pådriver i dette arbeidet sammen med aktuelle fagmiljøer, brukerorganisasjoner og styrende fagmyndigheter.

Satsingsområder innen forskning i perioden 2014–2018

  • støtte opp om kunnskapsbasert praksis gjennom å innhente, utvikle og formidle kunnskap
  • bidra til systematisk kvalitetssikring gjennom å synliggjøre hva god kvalitet er, herunder initiere og delta i utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer

Teksten over er hentet fra NK LMHs strategiplan for 2014–2016.

Pågående prosjekter

På siden «Pågående forskningsprosjekter» ser du oversikt over hvilke forskningsprosjekter vi jobber med til enhver tid.

Hva sier forskningen?

På sidene under «Hva sier forskningen?» i verktøykassen finner du blant annet forskningsomtaler og forskningsnytt og informasjon om forskernettverket vårt og forskerkonferansen vår.

 

  • Publisert: 14. juni 2014.
  • Sist oppdatert: 9. mars 2017.

Design og utvikling: Senson AS