Publisert

Møter som har satt spor

Så var tre dager spekket med faglig påfyll, spennende møter og nye innfallsvinkler over. Gjennom bruker-, fag- og forskningsbasert kunnskap har vi fått høre innlegg om alt fra lønnsomhet og nytteverdi til hvordan det er å leve med helseutfordringer og hva som er viktige motivasjonsfaktorer.

Les mer