Pedagogiske metoder og verktøy

Det finnes et stort antall pedagogiske metoder, modeller og verktøy som kan benyttes i lærings- og mestringsvirksomhet. Det er nødvendig å beherske et utvalg av metoder og verktøy og foreta valg ut fra målgruppe, hensikt, rammer med mer.

Hva er metode, modell og verktøy?

Undervisning i pedagogisk solMed pedagogisk metode forstår vi en planmessig fremgangsmåte, gjerne basert på visse pedagogiske prinsipper eller regler. Når vi snakker om metoder i vid forstand, omfatter det både spesifikke metoder, mer generelle undervisningsprinsipper, undervisningsformer og ulike fremgangsmåter så vel som forhold som gjelder undervisningens sosiale organisering, læreratferd og lærerholdning Pettersen RC (2005). Kvalitetslæring i høyere utdanning. Begrepene metoder og modeller brukes i stor grad om hverandre i praksis, men har i utgangspunktet ulik betydning. Modeller kan sies å være en forenkling av virkeligheten. De tydeliggjør trekk som anses å være vesentlig for det som skal forklares eller gjøres.

Med verktøy mener vi her konkrete redskaper som brukes i pedagogisk praksis, som for eksempel skjema for ambivalensutforsking som benyttes i motiverende samtaler (MI) og pedagogisk sol som benyttes i ulike sammenhenger. Noen verktøy er nært knyttet til spesielle metoder, andre er mer generelle og kan benyttes i ulike sammenhenger. Les mer om verktøy her.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 1. oktober 2018.
  • Sist oppdatert: 7. november 2018.