Strategisk plan

Strategiplan for 2014–2018

 

Forsiden av oppdatert strategi for NK LMH

Klikk på bildet for å laste ned en PDF-versjon av strategisk plan

Last ned PDF av strategiplan

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har utarbeidet strategiplan for perioden 2014–2018. Strategiplanen omhandler fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer. Dette er i tråd med oppgavene som er tillagt Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) gjennom veileder til forskrift 1706 om godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Fire overordnede satsingsområder

Det er et overordnet mål at lærings- og mestringstilbud skal inngå i forløp for brukere, pasienter og deres pårørende, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Brukere, pasienter og pårørende skal ha likeverdig tilgang på lærings- og mestringstilbud uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisitet og hvilken sykdom eller tilstand det dreier seg om.

Med utgangspunkt i dagens utfordringsbilde og behov, helsepolitiske føringer og faglige vurderinger, har NK LMH valgt fire overordnede satsingsområder som går på tvers av hovedoppgavene utvikling, forskning og kommunikasjon og formidling:

Fire overordnede satsingsområder for 2014–2018: nasjonale oversikter over tjenester og aktivitet / kunnskapsgrunnlag / helsepedagogikk / kommunal lærings- og mestringsvirksomhet.

Fire overordnede satsingsområder for 2014–2018: nasjonale oversikter over tjenester og aktivitet / kunnskapsgrunnlag / helsepedagogikk / kommunal lærings- og mestringsvirksomhet.

Tidligere strategiplaner

Last ned strategisk plan for 2009–2013 (pdf)

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 2. juni 2017.

Design og utvikling: Senson AS