Samvalg – en form for individuell brukermedvirkning

Sykepleier samtaler med pasient om behandlingsvalgSamvalg er en norsk oversettelse av det engelske «shared decision making», og det er en betegnelse på avgjørelser som tas av behandler og pasient i fellesskap (veiledet valg) samt prosessen med å komme frem til avgjørelsen. Samvalg er en tilnærming der helsepersonell og pasient deler den beste, tilgjengelige kunnskap når beslutninger skal tas, og der pasienten støttes i å vurdere ulike alternativer for å kunne gjennomføre et informert valg. Motivasjon og god vilje er ikke tilstrekkelig for å gjennomføre slike samvalg. Det forutsetter kunnskap og ferdigheter, både hos helsepersonell og pasient.

Det finnes verktøy som skal bidra til at pasienter er bedre informert om behandlingsalternativer og risiko. Disse betegnes som samvalgsverktøy og kan brukes for å ta informerte beslutninger, for eksempel om hvilket behandlingsalternativ de mener er best for seg. Samvalgsverktøy kan bidra til økt kunnskapsnivå blant pasientene og til at de føler seg bedre informerte. Pasientene får i tillegg en klarere bevissthet rundt egne preferanser og verdier. Samvalgsverktøy bidrar trolig til at flere deltar i beslutninger om behandlingsvalg, samt en riktigere risikoforståelse av valg som tas.

Lesetips:

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 14. september 2018.
  • Sist oppdatert: 9. oktober 2018.