Vårt kommunikasjons- og formidlingsarbeid

Det er et sentralt mål å bli en mer synlig og tilgjengelig kompetansetjeneste, med vekt på faglig støtte og veiledning. Dette vil bidra til å styrke dialog og samarbeid med andre relevante aktører, samt bringe oss nærmere målet om å spre kunnskap og bidra til å bygge kompetanse.

Kompetansespredning

Med forankring i vår overordnede strategi er det utarbeidet en plan for kompetansespredning. Planen synliggjør hvilke tiltak som prioriteres for å nå målene om å bygge og formidle kompetanse innen lærings- og mestringsfeltet. Den gir også en oversikt over målgruppene for de ulike tiltakene og hvilke virkemidler som tas i bruk. Last ned kompetansespredningsplan.

Sentrale tiltak innen kommunikasjon og formidling i perioden 2014–2018:

  • øke spredningen av fagstoff gjennom relevante kanaler, med vekt på elektroniske og trykte publikasjoner som målgruppene våre allerede leser
  • videreføre og initiere fagnettverk og samarbeid med aktuelle miljøer i helseregioner og kommuner, herunder nasjonalt forskernettverk og kommunikasjonsnettverk
  • utvikle elektroniske verktøy og tilrettelegge for e-læring der det er hensiktsmessig
  • gjennomføre seminarer og konferanser innen fagområdet læring og mestring

Som del av vårt utviklingsarbeid vil vi:

  • styrke www.mestring.no som nasjonal nettressurs innen fagområdet læring og mestring gjennom å videreutvikle og synliggjøre ressursene på nettsiden

Du kan følge NK LMH på Facebook og Twitter.

NK LMH sender regelmessig ut elektronisk nyhetsbrev. Meld deg på nyhetsbrevet.

NK LMH har et nasjonalt kommunikasjonsnettverk.

  • Publisert: 14. juni 2014.
  • Sist oppdatert: 29. januar 2018.

Design og utvikling: Senson AS