Effekt av kommunale oppfølgingstiltak

Tittel på forskningsprosjektet

Hva er effekten av organiserte oppfølgingstiltak tilsvarende frisklivstiltak?
– Kunnskapsoppsummering med kritisk vurdering

Portrett av Marita Sporstøl Fønhus

Prosjektleder

Seniorforsker Marita S. Fønhus


Om prosjektet

I denne kunnskapsoppsummeringen (systematiske oversikten) vil vi oppsummere forskning som ser på effekt av organiserte oppfølgingstiltak i kommunen.

Oppsummeringen skal samle og sammenstille internasjonale studier om effekt av helsefremmende og forebyggende tiltak som tilsvarer norske frisklivstiltak for personer med, eller med økt risiko for å utvikle, sykdom eller andre helseutfordringer.

Vi vil undersøke effekten på viktige utfall som sier noe om hvordan man har det og hvordan man mestrer livet med helseutfordringer.

Målet er at resultatene i kunnskapsoppsummeringen skal kunne brukes som utgangspunkt til å ta trygge og velinformerte beslutninger blant:

  • Personer og deres pårørende som er eller kan bli brukere av tiltakene
  • De som organiserer og tilbyr tiltakene
  • De som prioriterer i tjenestene
  • De som prioriterer på nasjonalt nivå

Samarbeid

  • Therese Dalsbø, Cochrane Norge
  • Kari Hvinden, spesialrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Publikasjoner

Omtaler

Tidslinje

Oppstart: Vinter 2022

Skrevet av: Marita S. Fønhus

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 8. september 2022.
  • Sist oppdatert: 15. desember 2022.