Marita Sporstøl Fønhus

Marita Sporstøl Fønhus– seniorforsker

Mobil: (+47) 402 02 349

Marita begynte å jobbe ved NK LMH i 2012. Hun kom da fra stillingen som forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten der hun nå har jobbet igjen fra april 2014. Marita har en bred medisinskfaglig interesse.

Bakgrunn

Av fagbakgrunn er Marita cellebiolog. Hun tok sin doktorgrad (2005) i molekylær cellebiologi og har jobbet som postdoktor ved Institutt for molekylær biovitenskap ved Universitetet i Oslo (2006–2010). Ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har hun oppsummert forskning innen primærhelserelaterte temaer som kronisk utmattelsessyndrom, habilitering av barn og unge, ulike notater og rapporter innen psykisk helse samt formidling av internasjonal forskning for Sykepleien forskning og Tidsskrift for Jordmødre. Hun har i tillegg jobbet med retningslinjeutforming, både nasjonalt og internasjonalt.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.
  • Publisert: 16. mai 2014.
  • Sist oppdatert: 7. desember 2015.