Brief Illness Perception Questionnaire (BIPQ)

Skjema for å kartlegge sykdomsoppfatning

Målgrupper dette skjemaet passer for Generisk (diagnoseuavhengig), brukes både til voksne, barn (har blitt testet på barn helt ned i 8-års alder) og ungdom.
Beskrivelse av hva skjemaet handler om Dette skjemaet brukes til å kartlegge hvordan sykdom virker inn på livet, og det er en kortversjon av det originale spørreskjemaet Illness Perception Questionnaire.

Skjemaet inneholder åtte spørsmål som handler om sykdommens varighet, tro på behandling, symptombelastning, bekymringer, forståelse av sykdommen og hvor mye sykdommen påvirker følelsene.

Sykdomsoppfatning som begrep er knyttet til common-sense modellen. Denne kan du lese mer om i Fagermoens og Lerdals lærebok.

Disse har utviklet skjemaet Det opprinnelige skjemaet (Illness Perception Questionnaire) ble utviklet av Weinman et al. i 1996. Du kan lese artikkelen her.

Den reviderte kortversjonen (Brief Illness Perception Questionnaire) ble utviklet av Moss-Morris et al. i 2002. Du kan lese artikkelen her.

Hvordan ta skjemaet i bruk Spørsmålene skåres fra 0-10 for hvert spørsmål, og det er ingen sumskåre. Høyere skår reflekterer at sykdommen har høyere innvirkning på livet. Her kan du lese mer om hvordan du skårer skjemaet.
Metodiske egenskaper Det er gjennomført flere valideringsstudier av dette spørreskjemaet:

  1. Broadbent et al. 2006 
  2. Broadbent et al. 2015
Godkjent norsk oversettelse Den norske oversettelsen av skjemaer er gjennomført av Sivertsen og Havik i 2004. NK LMH er kjent med at det er satt i gang arbeid med å oversette en egen kortversjon av skjemaet til bruk i forskning hos barn også.

Du finner flere standardiserte spørreskjemaer her.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 3. juni 2020.
  • Sist oppdatert: 29. november 2023.