Herths Hope Index

Spørreskjema om håp

Målgrupper dette skjemaet passer for Skjemaet er generisk (diagnoseuavhengig) og passer for alle voksne. Dette spørreskjemaet kan benyttes så vel i klinisk praksis som i forskning
Beskrivelse av hva skjemaet handler om Herths Hope Index består av 12 spørsmål som skal besvares ved hjelp av en likertskala fra 1 «helt uenig» til 4 «helt enig».

Følgende temaer reflekteres i dette spørreskjemaet: 1) Positivt syn på livet, 2) mål, 3) følelse av å være helt alene, 4) en lysning i tunnelen, 5) en tro som gir styrke, 6) redsel for fremtiden, 7) huske lykkelige/gode stunder, 8) indre styrke, 9) gi og motta kjærlighet, 10) følelse av retning i livet, 11) hver dag har et potensial og 12) følelse av at livet har verdi.

Disse har utviklet skjemaet Kaye Herths utviklet skjemaet, basert på Herths Hope Scale. Les mer.
Hvordan ta skjemaet i bruk Skjemaet er gratis og til fri benyttelse (se under for mer informasjon).

To av spørsmålene er negativt formulert og må snus før den enkeltes respons på spørsmålene summeres (spørsmålene 3 og 6). Mulig skåre er fra 12 til 48, og høyere skårer blir antatt å avspeile høyere håp.

Metodiske egenskaper Den norske oversettelsen av spørreskjemaet er anvendt i flere norske studier, både i befolkningen generelt og innenfor ulike sykdomsgrupper. Erfaringer viser at administrasjonen av den norske versjonen fungerer tilfredsstillende. Les mer om metodiske egenskaper her.
Godkjent norsk oversettelse Oversettelsen av spørreskjemaet fra engelsk til norsk ble gjort ved hjelp av en frem-og-tilbake-prosedyre. Les mer her.
Her finner du skjemaet Dersom du ønsker å benytte dette skjemaet, kontakt Tone Rustøen (professor Universitetet i Oslo). På vegne av Herths som har opphavsrettighetene til skjemaet skal Rustøen ha oversikt over hvem som bruker skjemaet i Norge, og at det skåres korrekt.

Du finner flere standardiserte spørreskjemaer her.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 4. juni 2020.
  • Sist oppdatert: 28. januar 2022.