Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES)

Skjema for å kartlegge selvfølelse

Målgrupper dette skjemaet passer for Generisk (diagnoseuavhengig), brukes både til voksne, barn og ungdom. Kan også brukes til pårørende.
Beskrivelse av hva skjemaet handler om Dette spørreskjemaet handler om selvfølelse, og bygger på antagelsen om at en person med høy selvfølelse har selvrespekt og ser seg selv som verdifull.

Det opprinnelige skjemaet består av 10 spørsmål, der man svarer på en fire-punkts skala der høyere skår reflekterer høyere selvfølelse. Det er utviklet en norsk kortversjon som består av fem spørsmål (RSES-4) (Ystgaard, 1993).

Disse har utviklet skjemaet Dette spørreskjemaet er utviklet av Rosenberg (1979).
Hvordan ta skjemaet i bruk Skjemaet er gratis og til fri benyttelse.
Metodiske egenskaper Det opprinnelige spørreskjemaet med 10 spørsmål er validert og brukt i studier i Norge (von Soest, 2005); Veenstra et al., 2005).

Hvordan skåre:
For hver deltaker beregnes en totalskår som varierer fra 4-16, høyere skår representerer høyere selvfølelse. Fem av spørsmålene har negativ skår og må snus i beregningen av totalskår. Totalskår på under 15 kan reflektere utfordringer knyttet til lav selvfølelse. Rosenberg understreker at dette skjemaet ikke kan brukes i diagnostisering, kun som informasjon.

Godkjent norsk oversettelse Det finnes ulike norske versjoner av skjemaet, du kan lese mer om skjemaet og den versjonen som er mest brukt her.
Her finner du skjemaet Tilgjengelig versjon på engelsk kan du laste ned her.

Her er den norske versjonen som er mest brukt (von Soest, 2005).

Rosenberg Selvfølelsesskala

Rosenberg selvfølelsesskala består av følgende 10 spørsmål/utsagn. Utsagnene skal besvares ved hjelp av en  fire-punkts likertskala, med svaralternativene: helt enig, delvis enig, delvis uenig og helt uenig.

 1. Jeg er stort sett fornøyd med meg selv.
 2. Noen ganger synes jeg at jeg ikke er god for noen ting (negativ – skåre snus).
 3. Jeg synes at jeg har flere gode kvaliteter.
 4. Jeg er i stand til å gjøre ting like godt som folk flest.
 5. Jeg føler at jeg ikke har mye å være stolt av (negativ – skåre snus).
 6. Til tider føler jeg meg ubrukelig (negativ – skåre snus).
 7. Jeg føler at jeg er en verdifull person, i det minste på samme nivå som andre.
 8. Jeg skulle ønske at jeg hadde mer respekt for meg selv (negativ – skåre snus).
 9. Alt i alt er jeg tilbøyelig til å føle meg mislykket (negativ – skåre snus).
 10. Jeg har en positiv innstilling til meg selv.

Du finner flere standardiserte spørreskjemaer her.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 2. juni 2020.
 • Sist oppdatert: 9. juni 2020.