Sence of coherence (SOC-13)

Skjema for å kartlegge opplevelse av sammenheng i livet

Målgrupper dette skjemaet passer for Generisk (diagnoseuavhengig), brukes både til voksne, barn og ungdom
Beskrivelse av hva skjemaet handler om Dette spørreskjemaet er basert på teorien om salutogenese, og her er opplevelse av sammenheng i livet et kjernebegrep. Antonovsky vurderte sammenheng i livet som en sammensatt opplevelse med tre dimensjoner: begripelighet (hvordan en oppfatter indre og ytre stimuli), håndterbarhet (evne til å vurdere indre og ytre ressurser en har til disposisjon) og meningsfullhet (motivasjon).

Skjemaet har 13 spørsmål, der man svarer på en syv-punkts skala der høyere skår reflekterer høyere SOC.

Disse har utviklet skjemaet Skjemaet ble utviklet av Antonovsky i 1987.
Hvordan ta skjemaet i bruk Skjemaet er gratis og rettigheter til å anvende skjemaet kan rettes til Bengt Lindstrøm, professor ved NTNU.
Metodiske egenskaper Det er gjennomført flere valideringsstudier av dette spørreskjemaet:

1)     Kaiser et al. (2018). Du kan lese hele artikkelen her.

2)     Lerdal et al. (2017). Du kan lese hele artikkelen her.

Godkjent norsk oversettelse Den norske oversettelsen skal være gjennomført i samsvar med internasjonalt anerkjente retningslinjer.
Mer informasjon om skjemaet finner du her.

Du finner flere standardiserte spørreskjemaer her.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 2. juni 2020.
  • Sist oppdatert: 23. november 2023.