Well-Being Index (WHO-5)

 5 spørsmål om trivsel og velvære

Målgrupper dette skjemaet passer for Skjemaet er generisk (diagnoseuavhengig) og passer for alle voksne.
Beskrivelse av hva skjemaet handler om Spørsmålene handler om positiv livskvalitet – trivsel og velvære. Skjemaet består av fem generelle spørsmål.
Disse har utviklet skjemaet Verdens helseorganisasjon har utviklet skjemaet. Skjemaet er en kortversjon av 28-item WHO Well-Being Questionnaire.
Hvordan ta skjemaet i bruk Skjemaet er gratis og til fri benyttelse.

Tallene for alle fem svar summeres. Råskåren vil da variere mellom 0 som verst mulig og 25 som best mulig livskvalitet. For å omgjøre dette til en standardisert prosent-skåre mellom 0 og 100, multipliseres råskåren med 4. En standardisert skåre på 0 er det verst mulige, mens en skåre på 100 betyr best mulig livskvalitet. Les mer om fortolkning av resultatene her.

Metodiske egenskaper Det er gjennomført mange valideringsstudier av skjemaet. For eksempel Hajos et al. 2012.
Godkjent norsk oversettelse Skjemaet er oversatt til norsk av Olaf Bakke i 2004
Her finner du skjemaet Mer informasjon om skjemaet og tilgjengelig norsk versjon i PDF finner du her.

Du finner flere standardiserte spørreskjemaer her.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 3. juni 2020.
  • Sist oppdatert: 9. juni 2020.