Kompetansehevingsprogram med refleksjonsfilm

Forside UMM-video– kompetansehevingsprogrammet Treff meg! for fagpersoner som møter unge som har om har ulike helseutfordringer, og deres foreldre

Gjennom prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) utviklet Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i 2012–2014 kompetansehevingsprogrammet Treff meg!.

E-læringsressurs

Programmet er beregnet på fagpersoner som møter unge som har ulike helseutfordringer, og deres foreldre.

Tre unge fra Treff meg! UMMKompetansehevingsprogrammet består av en e-læringsressurs med refleksjonsfilmer og fagstoff innen åtte tema.

Tilhørende lærings- og mestringstilbud for unge og foreldre

I UMM-prosjektet utviklet NK LMH også lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! for  unge som har langvarige helseutdriinger, og deres foreldre. Filmene uten refleksjonsspørsmål kan også brukes i disse eller andre lærings- og mestringstilbud.

Les mer om UMM-prosjektet på mestring.no/umm.

  • Publisert: 14. juni 2014.
  • Sist oppdatert: 6. mai 2015.

Design og utvikling: Senson AS