Sentrale begreper innen læring og mestring

Arbeidsmåten for lærings- og mestringstilbud

Last ned dokumentet Standard metode (pdf, revidert i 2011, derfor brukes vårt gamle navn Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS))

Mer informasjon om arbeidsmåten og lærings- og mestringstjenester finner du nå på siden om lærings- og mestringstjenester.

Innenfor lærings- og mestringsarbeidet støtter vi oss på noen sentrale begreper. Det er viktig at den praktiske virkeligheten har støtte i teori og forskning, slik at vi er bevisste på de forutsetningene som ligger til grunn for arbeidet.

Vi ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er klar over at de begrepene vi ser på som sentrale, er mangfoldige, både når det gjelder definisjon og teoretisk utgangspunkt. Begrepene kan belyses på ulike måter, og man kan hente definisjoner og fundament fra ulike kilder.

Besøk undersidene her og få en beskrivelse av sentrale begreper. Vi gjør oppmerksom på at tekstene ikke er fullstendige og endelige. Området er i stadig forandring og innholdet må suppleres fortløpende.

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 8. mai 2017.

Design og utvikling: Senson AS